Elektronik Hurdaları

Faks Cihazı Nasıl Çalışır?

Faks Cihazı Nasıl Çalışır?

Faks makinesi, metin ve görüntülerin telefon hatları üzerinden bir yerden başka bir yere iletilmesini sağlayan bir cihazdır. Günümüzde e-posta ve diğer dijital iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla kullanımı azalmış olsa da faks cihazları halen birçok işletme ve devlet kurumunda önemli bir iletişim aracı olarak kullanılmaktadır.

Faks teknolojisinin kökenleri 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanıyor. 1843 yılında Alexander Bain, telgraf hatları üzerinden görüntü aktarımına izin veren ilk cihazın patentini aldı. Bain’in cihazı öncelikle yüzey görüntülerini bir telgraf hattı üzerinden iletebilen bir tambur ve sarkaç sistemine dayanıyordu.

Yüzyılın ortalarına gelindiğinde faks teknolojisi büyük ilerlemeler kaydetmişti. 1964 yılında Xerox, LDX (Uzun Mesafe Xerografi) adı verilen ilk ticari faks cihazını piyasaya sürdü. Bu cihaz, modern faks makinelerinin temel prensiplerini oluşturdu ve faks teknolojisinin yaygın olarak benimsenmesini sağladı.

Faks Cihazı Nasıl Çalışır? Bir faks makinesi genellikle şu temel bileşenlerden oluşur:

Tarayıcı: Gönderilecek dokümanları dijital formata dönüştürür.
Modem: Dijital verileri analog sinyallere dönüştürerek telefon hattı üzerinden iletir.
Yazıcı: Alınan dijital verileri fiziksel kopya olarak yazdırır.
Kontrol Paneli ve Yazılım: Cihaz ayarlarını yapma ve işlemleri yönetme işlevlerini yerine getirir.

Faks cihazlarının çalışma prensibi, bir belgenin taranarak dijital verilere dönüştürülmesi ve bu verilerin telefon hattı üzerinden iletilmesi esasına dayanır. İşte adım adım faks işlemi:

Belgenin Tarayıcıya Yerleştirilmesi: Gönderilecek belge tarayıcıya yerleştirilir.
Taranan Belgenin Dijital Veriye Dönüştürülmesi: Tarayıcı belgenin her satırını okuyarak dijital veriye dönüştürür.
Verilerin Kodlanması: Dijital veriler faks protokolü kullanılarak kodlanır.
Modem Üzerinden İletim: Kodlanan veriler modem aracılığıyla analog sinyallere dönüştürülerek telefon hattı üzerinden karşı tarafa iletilir.
Veri Alma ve Yazdırma: Karşı uçtaki faks cihazı analog sinyalleri alıp dijital verilere dönüştürür ve bu verileri yazıcı aracılığıyla kağıda basar.

Faks Cihazı Nasıl Çalışır? Faks makinesi belgenin her satırını tarayarak dijital veriye dönüştürür. Bu işlem, belgenin optik olarak okunması ve ardından dijital formata dönüştürülmesiyle gerçekleştirilir. Modern faks makineleri CCD (Şarj Bağlantılı Cihaz) veya CIS (Temaslı Görüntü Sensörü) tarayıcılarını kullanır.

Taranan dijital veriler faks protokolü kullanılarak kodlanır. Bu kodlama, verilerin sıkıştırılmasını ve hatalara karşı daha dayanıklı olmasını sağlar. En sık kullanılan kodlama yöntemleri arasında MH (Modifiye Huffman), MR (Modifiye Okuma) ve MMR (Modifiye Edilmiş Okuma) bulunur.

Kodlanmış dijital veriler modem aracılığıyla analog sinyallere dönüştürülür ve telefon hattı üzerinden iletilir. Modem, veri gönderen ve alan cihazlar arasında sinyal dönüşümünü sağlar.

Alıcı uçtaki faks makinesi, gelen analog sinyalleri dijital verilere dönüştürür. Daha sonra bu verilerin kodu çözülür ve yazıcıya gönderilir ve fiziksel bir kopya olarak yazdırılır.

Günümüzde geleneksel faks cihazlarının yerini internet üzerinden faks göndermek alıyor. İnternet faksı, belgelerin e-posta veya web tabanlı platformlar aracılığıyla gönderilip alınmasına olanak tanır. Bu yöntem hız ve maliyet açısından avantajlar sunmaktadır.

Birçok işletme donanım yerine yazılım tabanlı faks çözümlerine yöneliyor. Bu yazılımlar, bilgisayarlar ve mobil cihazlar aracılığıyla faks göndermenize olanak tanır.