Bilgi

Elektronik Atıklar ve Çocuk Sağlığı Etkileri

Elektronik Atıklar ve Çocuk Sağlığı Etkileri ; Yılda yaklaşık 45 milyon ton Televizyon, bilgisayar ve telefon , kişisel elektronik cihazlar gibi birçok çeşit elektronik atık ortaya çıkmaktadır ve bu miktar giderek artmaktadır. Elektronik Atıkları geri dönüştürülmeleri halinde ekonomik değeri olan bileşenler ve elementler içerir. Bununla birlikte, doğrudan çevreye salınabilecek potansiyel olarak tehlikeli maddeler de içerirler. Geri dönüşüm işlemi sırasında, özellikle modern endüstriyel süreçlerin kullanılmadığı ve işçi korumasının yetersiz olabileceği ortamlarda meydana gelirse insan ve çevre sağlığı açısından son derece olumsuz neticeler doğurur ve malesef doğurmaktadır.

Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde malesef çocuklar genellikle bu süreçlere dahil olurlar ve onları kurşun, cıva, kadmiyum ve dioksinler gibi yüksek miktarlarda toksik kimyasallara izin verilebilir sınırların çok üzerinde maruz bırakırlar. Ayrıca bilinmelidir ki bu kimyasalların çoğu yetişkinler için bile çok düşük maruziyet seviyelerinde bile olumsuz etkiler üretebilir. Çocuklar yaşadıkları ortamlarda bu tehdit ile çok karşılaşmasalar da yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak durumunda olan çocuklar bu tehtid ile hiç farkında olmadan birlikte bir yaşam sürerler.

Birkaç Birleşmiş Milletler kontrol edilmeyen veya edilemeyen e-atık sorununu ele almak için bir e-atık koalisyonu ile birlikte birlikte çalışıyor. Dünya Sağlık Örğütü ve işbirlikçilerinin hem küresel hem de yerel düzeydeki eylemleri şunları içerir:

Elektronik Atık yaşam döngüsü ile ilgili Kanıt ve bilgi tabanının arttırılması.

Özellikle çocuklarda sağlık etkileri konusunda farkındalık yaratmak ve iletişim kurmak ve çocukların elektronik atık geri dönüşümü faaliyetlerinden uzak tutulmasını sağlamayı teşvik etmek.

Maruziyetin azaltılması yoluyla çocukları daha iyi korumak için sağlık sektörünün kapasitesinin geliştirilmesi.

Elektronik Atıkların oluşturabileceği olumsuz etkilere maruz kalınmasının takibinin yapılabilmesinin teşvik edilmesi.

Zararlı maruz kalmaları azaltan politikalar ve eylemler uygulamak için diğer sektörlerle birlikte çalışmak;

E-atık ve ilgili sağlık etkileri hakkında özel araştırmaların geliştirilmesi.

Yukarıdaki yazı Dünya Sağlık Örgütünün https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/settings-populations/children/e-waste adresindeki “E-waste and children’s health” başlıklı makalesinin tarafımızca Türkçeye çevrilmiş halidir. Kamu yararı için paylaşılmıştır.