Anakart Hurdaları Bilgisayar Hurdaları Elektronik Hurdaları

Elektronik Hurda Alan Firmalar

Elektronik Hurda Alan Firmalar genel olarak elektronik atık geri dönüşüm tesisleri ve geri dönüşüm şirketleridir. Elektronik hurdalar mevzuatta elektronik atık olarak belirlenmiştir ve her çeşit kullanımı dışı elektronik cihazın hurdası da tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Elektronik Atık olarak sınıflandırılmaktadır.

Elektronik Atıklar AEEE yönetmeliğine göre Elektronik Atıkların geri dönüşümü Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliğine uygun biçimde lisans almış olan AEEE İşleme tesislerinde yapılabilmektedir.

Elektronik Atıklar Nasıl Ortaya Çıkar ?

Elektronik Atıklar her çeşit elektronik cihazın kullanım ömrünü tamamlaması ile ortaya çıkar. Bu durum cihazın artık kullanılmaz hale gelmesi , arızalanması bozulması ve tamir edilememesi , tamir edilse dahi görevini tam anlamı ile yapamaması gibi durumlarda cihazın kullanılmaz hale gelmesi neticesinde olur ve bu tip elektronik cihazlar elektronik hurda haline gelir ve elektronik hurda alan firmalar tarafından alınarak geri dönüşüm firmalarına ve oradan da Elektronik Atık geri dönüşüm tesislerine gelirler.

Her cihaz arızalanma veya tamir edilememe yada görevini yerine getirememe sonucunda elektronik hurda haline gelmez. Örneğin bir şirket 8 dahili hatlı bir santral kullanıyorken daha fazla personele çok daha yeni nesil hizmetler de sunabilen IP bir santral kullanımına başlama kararı aldığında eski ve halen çalışmakta olan 8 hatlı analog telefon santrali kullanım dışı kalır ve yeni santral kullanılmaya başlanır. Bu örnekte eski cihaz tam anlamı ile görevini yerine getiriyor olmasına karşın yeni ve daha üstün bir elektronik sisteme yükseltme yapıldığı için eski ekipman tüm fonksyonları çalışıyor olsa da elektronik hurda haline gelmiştir.

Bu örnek gibi halen çalışmakta olan bilgisayarlar cep telefonları laptoplar gibi her çeşit bilişim ürünleri ve elektronik cihazlar da kullanım dışı kalabilmekte ve bunların tamamı da Elektronik Atıklar olarak geri dönüşüm yapılması gereken katı atıklar haline gelmektedir.

Elektronik Hurda Alana Firmalar

Genel olarak büyük şehirlerde yer almakta olan lisanslı elektronik Atık tesisleridir ve bu tesisler geri dönüşüm sektöründeki bölgesel hurda firmalarından ve tüketicilerden elektronik atıklar alarak çevre bilinci ile elektronik atık geri dönüşümü faaliyetinde bulunurlar.

Elektronik Atık Geri Dönüşümünün Faydaları

Elektronik Atıkların elektronik atık geri dönüşümü tesislerde işlenmesinin dışında bir geri dönüşüm işlemi yoktur, yani elektronik atıklar elektronik atık geri dönüşümü prosesleri ile geri dönüştürülebilirler. Bunun temel sebebi elektronik atıkların kombine atıklar olmasından kaynaklanmaktadır. Elektronik Atıklar birden çok sınıf atık içeren ve bu atık sınıflarının birbirinden fiziken ayrılması mümkün olmayan yapıları vardır yani elektronik cihazları oluşturan komponentler ve bu komponentlerin üretiminde kullanılan elementler birbirlerinden yalnızca elektronik atık geri dönüşümü proseslerine sahip özel tesislerde işlendiklerinde ayrılabilirler ve geri dönüşümleri yapılarak ekonomik değer kazanmaları mümkün olabilmektedir.

Elektronik atık geri dönüşümü dışında elektronik atıkların geri dönüştürülebilme ihtimali yoktur, başka bir ihtimal bulunmadığı için mevzuat ta da elektronik atıkların AEEE lisanslı elektronik atık geri dönüşümü tesislerinde geri dönüşüm yapılmaları gerektiği belirtilmektedir. Hatta elektronik üretici ve dağıtıcı şirketlerin piyasaya dağılan cihazlarının belirli bir oranındaki kısmının geri dönüşümünün planlanması sorumluluğu dahi vardır.

Elektronik atık geri dönüşümü yapılmadığı varsayılırsa her çeşit elektronik atığın dünya şartlarında çözünerek toprağa yani doğaya karışması yüzlerce yıl sürmektedir ve bu geçen yüzlerce yıllık süreçte kendi ağırlıklarının 100 katından fazla toprağı ve 1000 katından fazla su kaynağını yüzlerce yıl boyunca kirleteceklerdir. Bunun önüne geçilmesinin tek yolu elektronik atık geri dönüşümüdür.

Elektronik atık geri dönüşümü yapılması ile elektronik atıkların dünya üzerinde kirleticiler olarak bulunmaları engellendiği gibi elektronik hurdaları nın da çok yüksek ekonomik değer kazanması sağlanabilmektedir.

Elektronik atıkların yüksek değerli atıklar olmalarının temel sebebi ise elektronik cihazların üretiminde kullanılan elektronik kart ve elektronik bileşenlerin üretimlerinde kullanılan elementlerin çeşitliliği ve türlerinde gizlidir.

Yüksek vasıflı her çeşit elektronik komponentin üretilmesinde bakır aluminyum demir gibi metal sınıfı toprak elementleri kullanıldığı gibi mikron boyutunda da olsa altın gümüş platin paladyum rodyum gibi nadir metaller de bulunabilmektedir. Bu metal ve nadir metal sınıfı elementlerin geri dönüşüm yolu ile elde edilebiliyor olması elektronik atıkların ekonomik değerlerini oluşturmaktadır. Bu ekonomik değer Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliğince lisanslanmış olan elektronik atık geri dönüşümü tesislerinin geri dönüşüm faaliyetleri esnasında geri kazanılan element tür ve miktarlarına göre belirlenen ekonomik değer ölçüsünde elektronik atığın sahibine ödenebilmektedir.

Yani özetle elektronik hurdaları yalnızca elektronik atık geri dönüşümü yapılarak ekonomik değer kazanabilirler ve çevresel olumsuz etkilerinin de tek çözüm yolu elektronik hurdaların elektronik atık geri dönüşüm tesislerinde geri dönüştürülmesi ile mümkündür.

Elektronik Hurdaların Ekonomik Değerleri

Elektronik hurdaların ekonomik değerleri de türlerine göre değişkenlik göstermektedir. Çok basit devre elemanlarından oluşturulmuş elektronik sistemler düşük ekonomik değere sahipken , çok yüksek vasıflı elektronik devre elemanlarından oluşturulmuş elektronik sistemlerin ekonomik değerleri çok yüksek olabilmektedir.

Bu ekonomik değer ilgili sınıf elektronik atığın geri dönüşüm yapıldıktan sonra netice olarak geri dönüştürülebilir element türlerine ve miktarlarına göre değerlendirilmektedir.

Örneğin %20 demir %10 aluminyum ve %5 bakır içeren bir elektronik atığın ekonomik değeri daha mütevazi olurken, bakır oranı %25 olan ve nadir metaller de içerebilen yüksek vasıflı bir elektronik devre kartının ekonomik değeri birkaç kat daha yüksek olabilmektedir.

Elektronik Hurda Alan Firmalar elektronik atıkların sınıflarına göre düzenlenmiş elektronik hurda alım fiyatları listelerine göre alım yapabilmektedir.

Şirketimi her çeşit elektronik atık alımı yapan ve lisanslı bir elektronik atık geri dönüşüm tesisidir. Elinizde bulunan bilgisayar , bilgi işlem ve elektronik hurdalarının tamamını, anakart hurdası , elektronik kart hurdası , cep telefonu hurdası , tablet laptop sunucu hurdaları , hurda ram işlemci harddisk gibi her çeşit toplu elektronik atığınızın alımı için lütfen bizi arayarak fiyat teklifi alınız 0 555 800 50 55