Anakart Hurdaları Bilgisayar Hurdaları Elektronik Hurdaları

Elektronik Hurda Fiyatları 2023

Elektronik Hurda Fiyatları 2023 yılında artışını sürdürmektedir. Bunun temel sebebi maden arzının artan maden talebine yetişememesi , ağır metal ve nadir fiyatlarındaki yükseliş , döviz kurlarındaki yükseliş başlıkları altında toplanabilir, önem sırası ile incelendiğinde ;

Yaşanan covid pandemisi sonrasında sağlık ve perakende sektörleri hariç tüm endüstri nin üretim hızı oldukça düşmüştür, bu hem talebin daralması hemde hammadde kaynaklarındaki kesinti ve diğer birçok sebep ile olmuştur. Endüstrinin yavaşlaması fabrikaların üretim hızını ve üretim miktarını düşürmesi , üretimin düşmesi hammadde gerekliliğinin düşmesi , hammadde gerekliliğinin düşmesi de ara ürün ve üretime hazır hammadde talebinin düşmesine sebep olmuştur.

Üretim girdilerindeki ihtiyaçtaki düşüş bu girdileri üreten fabrikaların da üretimini düşürmüş ve bu zincir son halkada maden ihtiyacının da düşmesine sebep olmuştur.

Fakat covid pandemisinin bitişinden sonra yeniden canlanan üretim ile yeniden üretim ihtiyaçları hareketlenmeye başlamıştır, bu hareketlilik ile yeniden artan hammadde ve ara mamul ihtiyaçları sebebi ile yaklaşık 2 yıldan fazla süredir düşük talebe göre üretim yapan hammadde üreticilerinin yeni talebe adapte olabilmesi bir zaman almaktadır. Bu dönemde yaşanan düşük arz ve yüksek talebin dengelenmesi de büyük ölçekte bakıldığında bir yıl kadar sürmüştür.

Bu dönemde lojistik çözümleri yeni talep oranına göre şekillenme evresini de tamamladığından özellikle uluslararası lojistik fiyatları normalleşme çizgisine gelmiş durumdadır.

Bu artan talep ve normalleşme dönemi 2023 yılında taşların yeniden yerine oturmasına sebep olmuş ve çok düşük seyreden ağır metal fiyatları endüstri ihtiyacının normal beklenen seviyelere doğru yükselmesi ve lojistik dünyasının da biraz normalleşmesi ile hızını artırmıştır. Bu sebeple son yıllara göre daha değerli hale gelen demir bakır aluminyum gibi ağır metallerin değerinin yükselmesi ile Elektronik Hurda Fiyatları 2023 yılında yukarı yönlü hareket etmiştir, Çünki elektronik atıklar genel ortalama olarak yaklaşık %30 civarlarında bu ağır metallerden oluşmaktadır ve elektronik atık geri dönüşümünün en önemli çıktısı demir bakır ve aluminyum metalleridir.

İkinci bir konu da nadir metal fiyatlarındaki yükseliştir, Elektronik hurdaları eser miktarda altın gümüş platin ve paladyum nadir metallerini içerir ve bu elementler değerli metallerdir, elektronik atık geri dönüşümü ile kayda değer miktarda kıymetli maden geri dönüşümü yapıldığından bu emtialardaki değer artışı Elektronik Hurda Fiyatları 2023 için olumlu yönde etki etmiş ve yükselmesine sebep olmuştur.

Ülkemiz özelinde elektronik hurda fiyatlarının artışına sebep olan bir diğer etken de döviz fiyatlarıdır, nadir metal fiyatları genel olarak Londra Metal Borsası gibi dış merkezlerde oluşan fiyatlardır ve ülkemize etkisi döviz fiyatın kur katsayısı ile çarpımı biçiminde yansıdığından kurdaki artış veya düşüş de elektronik hurda fiyatlarını doğrudan etkilemektedir ve 2023 elektronik hurda fiyatları da dövizdeki yukarı yönlü seyirden olumlu etkilenmiştir.

Şirketimiz güncel piyasa verilerini doğrudan takip ederek elektronik atık sektöründe faaliyet göstermektedir ve her çeşit elektronik atığın alımını ve geri dönüşümünü yapmaktadır. Her çeşit bilgisayar hurdaları , elektronik kart hurdaları , bilgi işlem hurdaları , cep telefonu hurdaları , dizüstü bilgisayar sunucu ve benzeri her çeşit elektronik atığın alımını ve lisanslı tesislerde geri dönüşümünü yapmaktayız. Tüm toplu elektronik atıklarınızın alımı için lütfen bizi arayarak fiyat teklifi alınız. 0 555 800 50 55