Akıllı Telefon Hurdaları Cep Telefonu Hurdaları

Cep Telefonu Hurdaları Sınıflandırması

Cep Telefonu Hurdaları Sınıflandırması Türkiyede yaygın olarak yapılmamaktadır, bunun sebebi Türk elektronik atık sektörünün yurtdışı bağlantılarının zayıf olmasından ve genel olarak elektronik atıkların daha çok hurda firmaları tarafından toplanmasından kaynaklanmaktadır. Aslında Cep Telefonu Hurdaları birkaç farklı sınıflandırma olarak geri dönüşüm yapılmaktadır, bu sınıflandırma farkları birkaç sebep ile oluşturulmaktadır, birinci sebep cep telefonu hurdaları nın farklı geri dönüştürülebilir element oranlarına sahip olmaları ikinci sebep de fiziki koşullardır.

İkinci sebepten başlamak gerekirse Cep Telefonu Hurdaları Sınıflandırması yapılırken cep telefonu cihazının fiziki özeliklerine göre ayrıştırılması dünya genelinde yapılmaktadır, bu fiziki özelliklerin en temel noktası cep telefonunun pilinin ek bir işlem yapılmadan sökülüp sökülemediği durumudur. Cep telefonlarının pilleri genellikle daha çok eski model cihazlarda sökülebilir ürünlerdi ve yenilenmeleri gerekirdi, fakat günümüze yaklaştıkça maliyet düşürme hedefi , pil teknolojilerindeki gelişim , cihazların daha düşük enerji tüketmesi , cihazların hedeflenen kullanım ömrünün kısalması sebebi ile birçok marka çoğu modelinde pil değişikliği yapılmasını birçok sebeple gereksiz hale getirmiştir ve bu cihazların pilleri teknik müdahale ile sökülebilir hale gelmiştir. Kapak içinde sökülebilir ayrı ünite olmayan bu pillerin sökülmesi için hem cep telefonuna göre dizayn edilmiş el aletleri hemde yetişmiş personel gerektirdiği için bu tip telefonların hurda sektöründe sökülmesi ve pilleri ayrıştırılması pek mümkün olmamaktadır, ya cihaz komple dağıtılmakta veya hasar görmekte yada pilin sökülmemesi durumu ortaya çıkmaktadır.

Elektronik atık sektöründe atıkların uluslararası dolaşımının yapılabilmesi yalnızca pillerinin sökülmesi ile mümkün olduğu için sökülemeyen cep telefonu pilleri problem yaratmaktadır ve bu pillerin sökülmesi de ek bir maliyet yaratmaktadır.

Bu sebeple bu tip yeni nesil cihazlar daha düşük verimli cihazlar olmakla beraber bu gizli pil tasarımı fiziki koşul değişikliği yani pili kolay sökülebilen cep telefonu hurdaları ve pili sökülemeyen cep telefonu hurdaları gibi iki doğal sınıf yaratmaktadır. Bunun çözümü pilsiz cep telefonu hurdası ve pilli cep telefonu hurdası olarak iki ayrı sınıf tanımlamak ve buna göre alım yapmak biçiminde bulunmuştur çünki hurda sektörü bu şekilde ayrım yapmayı dilemektedir.

Burada başka bir sorun daha yaşanmaktadır, Cep Telefonu Hurdaları Sınıflandırması yapılırken pil bulunduran telefonlarda pil ile cihazın elektronik donanımlarının ağırlık oranı da çok değişkendir, normal şartlarda cep telefonu anakart hurdası ile cep telefonu pil hurdası nın ağırlık oranı %30 elektronik %70 pil ve plastik aksam olarak beklenirken gelişen dönemde teknolojik gelişmeler sonucunda cep telefonu anakartları küçükdüğü ve hafifleştiği için elektronik pil oranı pil lehine değişmiştir ve günümüzdeki cep telefonlarında genel ağırlığa bakıldığında anakartın ağırlığı %20 den bile az bir orana denk gelmektedir.

Bu bilgiler ışığında tekrar değerlendirildiğinde Avrupa ve Amerika kıtasındaki Cep Telefonu Hurdaları Sınıflandırması bizim yaptığımıza göre daha doğrudur ve bu elektronik atık geri dönüşümü sektörü gelişmiş olan ülkelerde cep telefonu hurdaları , tuşlu eski nesil cep telefonu hurdaları , ara dönem cep telefonu hurdaları ve akıllı telefon hurdaları gibi 3 temel sınıfa ayrılmaktadır. Bu 3 temel sınıf ayrımı ile geri dönüştürülebilir element oranlarında belirli bir ortalama ve standart sapma yakalanabilmekte ve alım satım ve geri dönüşümde oluşabilecek hesaplama hataları sıfıra indirilmekte ve kayıpların önüne geçilebilmektedir.

Cep Telefonu Hurdaları Sınıflandırması önemli bir konudur, uzman kişiler tarafından yapılmazsa hem alan hem satan hem geri dönüştüren kişilerin zarar etmesi kaçınılmazdır.

Şirketimiz her çeşit cep telefonu hurdası , cep telefonu anakart hurdaları , tablet hurdaları , notebook hurdaları , elektronik kart hurdaları , bilgisayar hurdaları gibi her çeşit toplu elektronik atığın alımını ve çevreci tesislerinde geri dönüşümünü yapmaktadır. Tüm toplu elektronik atıklarınızın alımı için lütfen bizi arayarak fiyat teklifi alınız 0 555 800 50 55