Anakart Hurdaları Elektronik Hurdaları

Elekronik Kart Geri Dönüşümünde Bakır Elementi

Elektronik kart geri dönüşümü elektronik kartların üretimlerinde kullanılan tüm toprak elementlerinin geri kazanılması ve çevreye zararlı olabilecek elementlerin bertaraf edilmesi süreçlerinin tamamını kapsayan bir geri dönüşüm prensibidir. Elektroniğin kalbi fizik bilimi ve elektronlardır, elektrik enerjisinin insan faydasına olan bir çözümü gerçekleştirebilecek bir sistem kullanılarak tüketilmesi sonucunda bir fayda oluşturulması veya sağlanması elektronik biliminin temel felsefesini oluşturmaktadır.

Elektronik elektrik enerjisi ile çalışan bir sistem geliştirerek insana bir fayda sağlayacak bir çözüm sunulması bilimidir, yani her elektronik cihaz yapacağı işi yapmak için elektrik enerjisi kullanır, elektrik enerjisi de geçici olarak saklansa da kullanılabilmesi için tüketilmesi gereken ve hareketi neredeyse ışık hızında olan elektronların bir noktadan başka bir noktaya kontrol edilemez şekilde hareket etmesinin insan eliyle yönetilmesi ile mümkün olmaktadır. Elektronik insanlığın aslında en önemli bilimsel buluşu olarak karşımızdadır , tüm fizik ve matematik bilimlerinin geçtiğimiz 2000 yılda varabildiği tüm bilgi birikiminin tamamı karşınızdaki bilgisayar veya cihazın geliştirilmesine olanak vermiştir.

Elektronik nerede varsa orada elektrik vardır , nerede elektrik varsa orada saniyede 200000 km den daha hızla hareket edebilen elektronlar vardır ve bu elektronlar sayesinde bir görev yapabilen sistemler vardır. Peki bu elektronlar nerede hareket eder ? elektrik enerjisi atmosferde ağaç kaynakları gibi kaynaklarda hareket etmez, elektrik enerjisi yalnızca elektrik iletkenliği olan element zincirlerinde veya bileşiklerinde hareket eder, örneğin elektrik saf su içerisinde çok az bir iletim sağlayabilirken tuzlu su içerisinden kolaylıkla hareket edebilir.

İnsanlık elektrik ile tanışmasının ardından yüzlerce sene geçtikten sonra elektriği kullanmayı öğrendiği sıralarda iletken ve yalıtkan malzemeleri keşfeder, bu keşif olana kadar belkide yüzlerce kişi bilmedikleri bu inanılmaz enerji yüzünden hayatını kaybetmiş olabilir. İletkenler elektrik enerjisini belirli oranlarda iletebilirken yalıtkanlar da elektrik enerjisinin geçişini belirli oranlarda engellerler, bu geçirgenlik iletkenlik belirli oranlardadır ve hiçbir zaman mükemmel değildir yani elektrik enerjisi gideceği yolda ısı enerjisine veya başka tür enerjilere dönüşerek tüketilerek gider yani bir kaynaktan bir varış noktasına giderken tüketilir. Gelişen bilim ile enerji iletiminin en az kayıp ve en düşük maliyet ve en kullanılabilir malzeme ile nasıl yapılacağı düşünülürken insanlar toprak elementlerini teker teker deneyerek sonunda altın gümüş platin ve bakır elementlerinin harika birer iletken olduklarını farkettiler, bunlar elektrik ve ısı enerjisini çok yüksek oranda iletme becerisine sahip elementlerdir.

Dünya üzerinde yaygınlığı ve madenciliğinin çok daha az maliyetli olması sebebi ile demir elementi çok daha düşük maliyetli bir iletken olmasına karşın iç direnci , kimyasal yapısı , esnekliğinin düşük oluşu ve kırılganlığının yüksek oluşu sebebi ile demir ve aluminyum elementleri elektronik ve elektrik dünyasının favori elementleri arasından ayrıldılar ve elektronik dünyasının favori 2 elementi altın ve bakır olarak belirlendi, bunun temel sebebi ikisinin de mükemmele yakın iletkenler olmalarıdır.

Altın dünyadaki en pahalı madenler arasında zirveye oynarken bakır madeni neredeyse gıda fiyatları civarında seyrebilen oldukça çok kolay madenciliği mümkün olan ve dünya yüzeyinde neredeyse kişi başına ton mertebesinde bulunabileceği ön görülen bir dünya elementi olduğu için bakır elektrik elektronik dünyasının favori iletkeni seçilmiştir.

Elektrik ve elektroniğin çimentosu bakırdır demek yanlış olmaz, tüm elektrik enerjisi iletim sistemlerinin ev içi elektrik şebekeleri dahil bakırdan yapılmış olması bir yana dursun kullandığımız her çeşit elektronik cihazın içerisinde de neredeyse tüm enerji taşıması ve tüm işlevleri yapan elektronik bileşenlerin iç yapısındaki tüm aktarım sistemleri bakırdan yapılmış veya en yüksek oranda bakır elementi taşıyan alaşımlar kullanılarak yapılmıştır. Görülen tüm enerji ve veri kabloları saf bakır elementinden veya çok az başka madenler eklenerek alaşım yapılmış bakırdan yapılmıştır.

Bu sebeple elektronik dünyasının kralı bakır madenidir, ve elektronik atık geri dönüşümünün de temel hedefi bakırın geri kazanılmasıdır, kalan tüm elementlerin toplam ekonomik değeri geri kazanılabilen bakırın değerinden daha düşüktür.

Elektronik Devre Kartlarının yani baskılı devre kartlarının Printed Circuit Boards yani PCBlerin genellikle genel hacminin %5 ile %20 kadarı bakır elementinden oluşmasına karşın kalan tüm elementlerin toplamı bile bu oranın yarısına ulaşmamaktadır. Bu oran basit devre sistemlerinde bakır yüzdesi lehine yükselirken , komplex devre sistemlerinde bu oran yine de bakırın diğer elementlerin toplamına göre ezici üstünlüğü ile sonuçlanmaktadır.

Özetle Elekronik Kart Geri Dönüşümünde Bakır Elementi en önemli elementtir ve diğer tüm elementlerin toplamından fazla miktarda ve fazla ekonomik değerde bulunmaktadır. Dünyadaki bakır ihtiyacının ne mertebede olduğunu düşünmeniz için şehrinizde yaşadığınız mahalle içerisinde madencilik yapılarak dünyadaki onbinlerce ton toprağın altında yer alan onlarca ton ağırlığında bakır elementi yeraltı ve üstü enerji kablolarında , veri kablolarında , arabaların aksamlarında ve kullanılan her çeşit cihazın içerisinde çevremizde bulunmaktadır. Çevremizde bulunan bakırın ağırlığı neredeyse yaşayan insanların ağırlığının %5 i kadardır.

Bu kadar yaygın kullanılan bu elementin bir kilosu için tonlarca toprağın işlendiği bir madencilik maliyetinin üstlenilmesi yerine tamamen işlenmiş saflaştırılmış ve kullanıldığı ekipmanlar üzerinden geri kazanımının yapılması çok akıllıcadır ve elektronik atık geri dönüşümünün temel mantığı bakır elementinin geri kazanılması ve bunun yanında diğer nadir elementlerin geri kazanılmasıdır.

Şirketimiz tam bilimsel teknik ve fiziki donanımlı bir elektronik atık geri dönüşümü tesisidir, yukarıda açıklamasını yaptığımız makaleyi sizleri aydınlatmak için yazabilecek yetkinlikte olan ve dünyada bu konuya hakimiyet bakımından en yetkin sayılı kişi arasında yer alan yöneticilere sahiptir ve elektronik atıklarınızı satınalarak çevre şartlarına göre geri dönüşüm yaparak ekonomik değer kazanmasını ve atıklarınızın en yüksek fiyatlar ile satınalınabilmesini sağlayabilecek yetkinliktedir.

Tüm toplu elektronik atıklarınızın alımı için lütfen bizi arayarak fiyat teklifi alınız 0 555 800 50 55