Anakart Hurdaları Bilgisayar Hurdaları Elektronik Hurdaları

Elektonik Devre Kartı Hurdaları

“Elektonik Devre Kartı Hurdaları” elektronik devre elemanları kullanılarak baskılı devre kartları üzerinde oluşturulan elektronik devre sistemleri yada elektronik devre kartları nın hurdalardır. Elektronik atık sınıflandırmasına giren katı atıklar olan Elektonik Devre Kartı Hurdaları , elektronik atık geri dönüşümü tesisleri tarafından satınalınarak geri dönüşüm yapılırlar.

Elektronik devreler tüm elektronik cihazların içerisinde bulunurlar, elektronik devre tanımı elektrik enerjisi kullanarak veri işleme berecisine sahip olan her çeşit devre sistemini tanımlamaktadır, yani elektrik enerjisi kullanarak bilgi alan ve bu bilgiyi işleyerek bir görev yapan her çeşit cihaz elektronik cihazdır ve bu cihazlar kullanım ömrünü tamamladıkları zaman elektronik hurdaları olurlar ve içerisinde bulunan elektronik devre kartları da Elektonik Devre Kartı Hurdaları olarak değerlendirilirler.

Elektonik Devre Kartı Hurdaları nın geri dönüşüm yapılmasının temel amacı elektronik devrelerin üretiminde kullanılan ağır metal nadir metal ve kıymetli maden sınıflandırmasındaki elementlerin geri kazanılmasıdır. Geri kazanım yolu ile elde edilen elementler madencilik yolu ile elde edilen elementlere göre çok daha ekonomik şekilde elde edilmektedir ve dünyada sınırlı kaynaklar olan bu elementlerin daha uzun süre ile dünyanın kullanımına yetmesine yardımcı olacağı da düşünüldüğünde elektronik atık geri dönüşümü son derece önemli ve faydalı bir konu olarak değerlendirilmelidir.

Elektronik kart hurdaları genel olarak kullanıldıkları cihazın ismi ile anılmaktadır ve en yaygın olarak karşımıza gelen elektronik atıklar bilgisayar anakart hurdaları ve elektronik devre kartı hurdaları olarak gözlemlenmektedir çünki dünya üzerinde en çok sayıda kullanılan cihazların başında bunlar gelir ve teknolojik gelişim hızı sebebi ile diğer elektronik cihazlara göre bilgisayarlar , bilgi işlem ürünleri ve telekomünikasyon elektronikleri daha kısa bir kullanım ömrüne sahiptir ve daha çabuk yenilenir.

Teknolojik gelişimin hızlı olduğu tüm alanlarda benzer sonuçlar ile karşılaşmaktayız, kıyaslama yapmak gerekirse buzdolabı teknolojileri ne kadar gelişirse gelişsin temel maksadı değişmez sadece daha az enerji tüketen ve çevreye zarar veren gazlar kullanmayan buzdolaplarının günümüze ulaşması yaklaşık 40 yıl almış durumdadır ve dünya üzerinde kullanılmakta olan buzdolaplarının yarısı 10 yıldan daha eski durumdadır.

Hızlı gelişime verilecek örnek olan cep telefonlarını ele aldığımızda dünya üzerinde cep telefonu sayısı buzdolabı sayısının 3 katından fazladır ve ortalama kullanım süresine bakıldığı zaman 3 ile 4 yıl arasında bir kullanım ömrü ortalaması bulunmaktadır. Bir tarafta 10 yıldan eski cihazlar bulunan buzdolapları ve bir tarafta sayı olarak 3 kattan daha fazla olan ve ömrü 3 kat daha kısa olan cep telefonları. Kabaca hesaplarsak dünya üzerinde hurdaya ayrılan her bir buzdolabına karşı 10 cep telefonu hurda haline gelmektedir. Çok benzer bir sayı bilgisayar hurdaları olarak da karşımıza gelmekedir.

Bu sebeple teknolojinin hızlı geliştiği ve kullanım ömrünün daha kısa olduğu elektronik cihazlar daha kolay elektronik hurdaları haline gelirken , teknolojik gelişimin daha yavaş olduğu ve kullanım ömrünün uzun olduğu cihazlarda daha uzun sürede ve daha az miktarda hurda haline gelmektedir.

“Elektonik Devre Kartı Hurdaları” geri dönüşüm yapıldığı zaman çok daha ekonomik hammadde elde edilmesinin yanı sıra bu hammaddenin elde edilmesi için kullanılan içme suyu , fosil yakıtlar , insan gücü ve yaratılan çevre kirliliği de dikkate alındığında geri dönüşümün hayati önem taşıyan bir konu olduğu daha iyi farkedilecektir.

Bu sebeple her bilinçli ülke ve özellikle batılı gelişmiş refah ve eğitim seviyesi yüksek ülkeler başta olmak üzere elektronik atık geri dönüşümüne çok büyük önem vermektedir ve teşvikler ile kişi ve kurumları geri dönüşüm yönünde eğitmektedir.

Şirketimiz bu konuda sorumlu davranan lisanslı bir tesistir ve her çeşit Elektonik Devre Kartı Hurdaları , bilgisayar hurdaları , elektronik kart hurdaları , laptop hurdaları , anakart hurdaları , cep telefonu hurdaları gibi her çeşit toplu elektronik atığın geri dönüşümünü yapmaktadır. Elinizde bulunan tüm toplu elektronik atıkların alımı ve çevreci tesislerinde geri dönüşümünün yapılması için bizi arayarak fiyat teklifi alınız 0 555 800 50 55