Anakart Hurdaları Bilgisayar Hurdaları Elektronik Hurdaları

Elektronik Atıkların Yeniden Kullanılması ve Geri Dönüşümü

Elektronik Atıkların Yeniden Kullanılması ve Geri Dönüşümü dünyanın korunması için bireylerin ve toplumların kolaylıkla yapabileceği , çok zahmetli olmayan , çok büyük ekonomik faydası da olan önemli bir çevre koruma eylemidir.

Genel perspektif olarak dünyada sınırlı olan her kaynak için kullanımı düşür, yeniden kullan ve geri dönüştür prensibi önemli bir kaynak noktadır. Buradaki üç önemli başlığı sizler için açıklamaya çalışacağız.

Kullanımı düşür tüketimi düşürmek için gerekli adımların atılması prensibinin bireylere ve toplumlara kazandırılmasını amaçlamaktadır. Birşeyin kullanımı düşerse tüketimi düşer tüketimi düşerse üretimi düşer üretimi düşerse üretmek için kullanılacak doğal kaynakların tüketim hızı ve üretimde kullanılan her çeşit kimyasal ve enerji kullanımı da düşer ve bu sayede dünyada sınırlı olan kaynakların tüketimi , enerji tüketimi ve dolaylı olarak çevre kirliliği üretimi de düşmüş olacaktır. Yani bir şeyin kullanımının düşmesi kötü değil aslında dünya açısından iyi birşeydir.

Örneğin son araştırmalara göre ABD de bir kişi ortalama yılda 30 kg ağırlığında tekstil ürününü çöpe atmaktadır ve bunun %20 si hiç giyilmemiş ve %50 kadarı da halen çok rahatlıkla giyilebilir durumda kıyafetler aksesuarlar ve ayakkabılardan oluşmuş durumdadır. Yani çöpe atılan 30 kg kıyafetin 20 kg kısmı aslında atılmaması gereken kıyafetlerden oluşmaktadır. Bu kişiler alışveriş ederken daha dikkatli davransalar ve halen giyilebilir durumda olan eşyalarını kullanmayı sürdürseler ve bu çöpe giden eşyanın kişi başı 10 kg kısmını atmasalar ve bu sayede bir sonraki yıl 10 kg daha az tekstil ürünü satınalsalar, yaklaşık olarak 1000 dolar para tasarrufu sağlayacaklardı ve toplam 500 dolar değerinde olan şimdi belirteceğimiz kalemler dünya üzerinden tüketilmeyecekti, Üretimde kullanılan enerji için tüketilecek 20 kg akaryakıt tasarrufu ve çevre kirliliğinin düşmesi , minimum 1000 lt içme suyunun sanayi suyu standardına düşmesi , yaklaşık 20 kg doğal 5 kg işlenmiş pamuk yün veya fiber üretilmeyecek ve tüketilmeyecekti.

Yeniden kullan prensibi ise bir nesnenin kullanıcısı tarafından veya bir başklası tarafından yeniden kullanılabilecek bir tüketim sistemi oluşturulması anlamına gelmektedir. Burada otomotiv önemli bir konudur hem ağırsanayi ürünüdür hemde yeniden kullanımı yaygınlaştıkça dünya için çok büyük fayda sağlamaktadır. Örneğin gelişmiş ve zengin ülkelerde nüfusun çok az bir kısmı 10 yaşından büyük otomobiller kullanır ve 20 yaşında bir taşıt trafikte çok nadiren görülür, bunun sebebi zenginlik sonucu daha yeni daha iyinin satınalınma talebi , eski araçların 5 yıldan sonra daha fazla sorun çıkarabilmesi , servis maliyetlerinin zengin ülkelerde yüksek oluşu en temel sebeplerdir. Gelişmiş ülkelerin geri dönüşüm tesislerine gidildiğinde halen deposunun yarısı dolu olan 8 yaşında lüks bir jipi bile kusursuz biçimde çalışırken görmeniz sürpriz değildir. Hatta ABD Kanada Almanya Lükesemburg gibi kişi başına düşen milli gelirin çok yüksek olduğu ülkelerde hurdaya ayrılan arabaların yaklaşık %30u halen çalışır yürür durumda araçlardır , kalan kısmının yarısından fazlası da araç değerinin en çok %20 si kadar bir servis masrafı ile en az 5 yıl daha kullanılabilecek durumda araçlardır, yani bu araçların yaklaşık %60 ı orta gelir seviyersindeki ülkelerde en az 5 ila 10 yıl , %80 ise fakir ülekelerde 8 ile 15 yıl arasında memnuniyetle kullanılabilecek durumda araçlardır. Bu tip araçları geri dönüşüm yapmak yerine kullanımlarının yapılabileceği ülkelere ihraç ederek yeniden kullanıma sunulması hem bir değerin geri dönüşüm ile elemente dönüştürülmemiş olmasına yani değer kaybetmemesine , hemde tekrar kullanımı sayesinde ekonomik değer kazanmasına olanak verecektir.

Geri dönüştür prensibi ise hepinizin bileceği gibi her çeşit atığın sağlayabileceği element sınıflarına uygun geri dönüşüm prosedürleri uygulanarak geri dönüştürülmesi ve olası ekolojik negatif etkilerinin önüne geçilmesi anlamına gelemektedir.

Elektronik Atıkların Yeniden Kullanılması ve Geri Dönüşümünde bu üç prensibi örneklersek kullanımı düşür mantığı elektronikte çok geçerli değildir ama kullanım ömrünü uzatarak tüketimi düşürmek olasıdır. Elektronikte kullanım her yıl artmaktadır ama gereksiz alımlardan kaçınılması ve cihazların kullanım ömrü süresince kullanılmasının sağlanması önemlidir. Örneğin bir şirkette grafikerin kullanmakta olduğu çok kuvvetli bir laptop daha sonra yeni bir bilgisayar ile değiştirildiğinde ortaya çıkan eski laptop aslında halen birkaç yıl daha kusursuz çalışabilecek ve hatta günümüzde satılan birçok giriş seviyesi laptoptan daha yüksek performans sağlayacak bir bilgisayar olmaya devam etmektedir, bu bilgisayarı yazı işleri ile meşgul olan ve çok yüksek performans ihtiyacı olmayan bir personelin kullanımına sunmak kullanımı düşürme prensibine ve yeniden kullanım prensibine tam olarak uymaktadır. Daha sonraki süreçte de bu bilgisayar kullanım ömrünü doldurduğunda yani bozulduğunda veya kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğinde geri dönüştür prensibi devreye girmiş olup doğru elektronik atık geri dönüşümü çevrimi tamamlanmış olamaktadır.

Şirketimiz kullanımı düşür, yeniden kullan ve geri dönüştür prensibini gönülden desteklemektedir. Şirketinizin artık kullanım ömrünü tamamlayan ve hiçbir kullanım yeri kalmadığı için geri dönüşümünün yapılması ile çevreye zarar vermesinin önüne geçilmesi istediğiniz elektronik atıklarınızın ekonomik değer kazanması için biz buradayız. Lütfen bizi arayarak fiyat teklifi alınız 0 555 800 50 55