Anakart Hurdaları Elektronik Hurdaları

Elektronik Yaşam Döngüsü Kavramı

Elektronik cihazlar büyük endüstri tesislerinde elektronik , fizik , kimya ve metalurji bilimlerinden faydanılarak tasarlanır , geliştirilir ve üretilir. Artık elektronik cihazların neredeyse her bir türü neredeyse sarf malzeme gibi hayatımızı çevrelemektedir ve kullanım ömürleri kısalmıştır, endüstri hızlı edinilen , hızlı tüketilen ve değiştirilen ürünler yapmaktan daha memnundur.

Elektronik Cihazların üretilmesi ile başlayan , tüketici ile buluşması ile devam eden ve tüketicinin cihazı tüketmesi yani ömrünü tamamlaması ile seyrine devam eden elektronik yaşam döngüsü ilgili cihazın elektronik atık olması ile devam eder ve elektronik atık geri dönüşümü yapılması ile elektronik yaşam döngüsü tamamlanır. Yani cihaz üretilir , tüketilir ve geri dönüşüm yapılarak hammaddeye dönüşür, ve evet bu hammadde yeniden başka bir ürüne girdi olur ve yaşamına devam eder.

Elektronik Atık Geri Dönüşümü elektronik yaşam döngüsünün son adımıdır ve bu döngüyü tamamlar.

Kullanım ömrünü tamamlayan her çeşit elektronik cihazın dünya üzerinde kirletici olarak yer almaması için Elektronik Yaşam Döngüsü elektronik atık geri dönüşümü yapılması ile tamamlanır. Yeniden oluşturulan hammaddeler yeniden endüstri girdisi olur ve kullanılırlar.