Anakart Hurdaları Bilgisayar Hurdaları Elektronik Hurdaları

Neden Elektronik Atık Geri Dönüşümü Yapılmalıdır ?

Elektronik Atıklar biyolojik atıklar gibi doğada çözülebilen veya filitre edilerek deniz veya toprak içinde çözülmesi beklenebilecek atıklar değildir. İçerdikleri plastikler , metal sınıfı elementler ve tehlikeli elementlerin büyük kısmı doğada 100 ile 1000 yıl arasında çözülebilen türlerdir, normal çöp veya atıklar gibi davranılırsa her yıl binlerce dönüm arazi bin yıllığına depolama ve çözülme sahası olarak kullanılmak durumundadır, mümkün değildir ve bu süreçte doğaya geri döndürülemez zararlar vermeye devam edecektir.

Elektronik Atıklar içeriğinde dünya üzerinde sınırlı kaynaklar olan ve madencilik ile endüstri hammaddesi haline getirilebilen bakır , demir ve aluminyum elementlerini yüksek oranda ihtiva ederler (%15-%20+++). Ayrıca nadir ve değerli elementler olan Altın , Platin , Paladyum , Gümüş elementlerini de eser miktarda içerirler ve bu eser miktar bile önemli bir ekonomi olmasını sağlar. EAGD yapılması ile tüm bu elementlerin madenciliğe göre çok daha ekonomik ve kolay biçimde geri kazanılması sağlanır, hem de dünyaya olumsuz etkileri olabilecek atıklar beraraf edilmiş olur.

Faydaları başlıklar olarak incelersek;

Madenciliğe göre son derece ekonomiktir. Madencilik ile elde edilmiş elementler geri dönüşüm ile yeniden saflaştırılarak hammaddeye dönüşür.

Aynı miktarda element elde etmek için tüm alternatiflerine göre onda birden daha az enerji, su , insan gücü kullanılır.

Geri dönüştürülebilen tüm elementler dünya yüzeyi altında yer alır , madencilik ile elde edilmektedir , binlerce yıllık tüketim ile yüzeye yakın kaynaklar tükenmiş artık madencilik daha maliyetli ve zor devam etmektedir.

Dünya yüzeyi altındaki element stoklarının tüketim hızı geri dönüşüm ile düşürülür bizden sonraki nesillerin tüketebileceği elementler yeraltı stokları olarak korunur.

Elektronik Atıkların ve içerdikleri plastiklerin verdiği çevresel zararın önüne geçilmiş olur.

2020 sonrası yaşanan ciddi hammadde arzı düşüşüne karşı güçlü bir önlemdir binlerce ton saf bakır aluminyum demir elementi ekonomiye düşük maliyetle katılır. Aynı şekilde nadir metaller büyük ölçekli bakıldığında tonlar seviyesinde ekonomiye katılmış olur.

Daha az enerji tüketimi , daha az enerji üretimi ve daha az yakıt tüketimi sonucunu doğurur ve çevre kirliliğini düşürmede geri dönüşüm son decere önemlidir.