Bilgi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24.3.2016 tarihinde kabul edilmiş ve 7.4.2016 tarihinde 29677 nolu Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde yürürlüğe girmiş bir kanundur ve Kişilerin ve kişilere ait her türlü verinin özel hayatlarını , gizliliklerini , her çeşit kişisel bilgilerini , özgürlüklerini ve haklarını korumak amaçlanarak düzenlenmiştir ve günümüzde yasalaşarak yürürlüktedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile tüm gerçek kişiler yani bireyler ve kurumların gizli bilgileri kanunen korunmaktadır, ayrıca kişiler ve kurumlar bireylerin veya kurumların kişisel bilgileri ile ilgili her hangi tür bir işlem işlem yapıyorlarsa kanuni ve hukuki sorumlulukları bulunmaktadır. Genel olarak bu sorumluluk kişisel bilgilerin kurum personeli erişimi dahil olmak üzere bilginin korunması ve izinsiz olarak üçüncü kişilere sunulmaması olarak değerlendirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka ve genel dürüstlük ilkelerine bağlı kalınması , bilgilerin doğru biçimde kullanılması , meşru ve doğru amaçlar için işlenmesi , sadece gerekli bilgilerin kullanılması gereksiz bilgilerin alınmaması saklanmaması kullanılmaması , gerekli süre ile saklanması ve işlev kalmadığı zaman verinin imha edilmesi gibi sorumluluklar oluşturmaktadır.

Genel olarak en önemli konu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişilerin açık ve net izini olmaksızın kişisel verileri hiçbir suretle işlenemez. Yani bir kişinin açık ve net izini olmaksızın hiçbir kişi veya kurum o kişiye ait herhangi bir bilgi alamaz , işleyemez , kullanamaz ve saklayamaz. Bu kanunen açık ve net bir esastır.

Özel Nitelikli Kişisel veri kavramı da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile hayatımıza girmiştir bu bilgiler kişiye özel bilgilerdir bu bilgilerin kişinin açık ve net rızası alınmadan işlenmesi yasaktır, Bu bilgiler ırk , milliyet , siyasi düşünce , felsefi yaklaşım , din , mezhep ve inançları , inançsızlığı, giyim kuşam , dış görünüş , fiziki özellikler , vakıf dernek üyelikleri , sendika üyelikleri , sağlığı ve sağlığı hakkındaki tüm bilgi ve belgeler , cinsel hayatı , hukuki ve mahkumiyet geçmişi , biyometrik ve genetik verileri , aile bağları vesayet vasilik eş çocuk aile yapısı gibi kişiye özel tüm bilgiler kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Kişisel veriler bir kişinin rızası olmaksızın aktarılamaz.

Kişisel veriyi alacak ve işleyecek kişi veya kurum kimliğini açıkça beyan etmekle , kişisel verinin hangi amaçla işleneceği , kişisel verinin hangi amaçla aktarılabileceği , kişisel verinin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi kişisel verisi alınacak kişiye beyan edilmelidir.

Kişisel verisi işlenen kişi işleyen kişi yada kuruma kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini , hangi amaçla işlendiğini , hangi amaçla kullanıldığını , kimlere aktarıldığını , kişisel verilerinin silinmesini talep etme , kişisel verilerinin paylaşılmamasını talep etme , kişisel verilerini talebi ile değiştirme , kişisel verilerinin aktarıldığı kişilerden verilerin yokedilmesini veya yeni taleplerini uygulamasını isteme , kişisel verilerinin izni dışında işlendiğini belirtmesi halinde zararının giderilmesini isteme tazmin edilmesini isteme hakları bulunmaktadır.

Kişisel verileri işleyen kişilerin sorumlulukları da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile belirlenmiştir. Kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde işlenmesini ve paylaşılmasını engelleme , kişisel verilerin güvenliğini sağlamak zorundadırlar.

Kişisel verileri işleyecek kişi veya kurumlar Veri Sorumluları Siciline bakanlığın belirlediği esaslara uygun olarak kayıt olurlar. Bu kayıt kamuya açık olarak paylaşılan bir liste olarak da yayınlanmaktadır. Kişi yada kurumun ismi veya ünvanı , yasal adresi , kişisel verileri ne amaçla istediği , nasıl işlenecekleri ve 3. kişiler ile paylaşma gerekçeleri , veri türleri ve kategorileri ile alakalı objektif ve hukuki açıklamalar , Kişisel verilerin paylaşıldığı veya paylaşılabileceği kişi ve kurumlar , Yabancı ülkelere aktarılabilek kişisel verilerin türleri , kişisel verilerin korunması ile ilgili alınan tedbirler ve uygulamalar Veri sorumluları siciline kaydedilir ve kamu ile paylaşılır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Türkiyede faaliyet gösteren her kişi veya kurumun kişisel ve özel bilgilerinin güvenliğinin sağlanması ile ilgili uygulamaları , kuralları ve sorumlulukları sağlayan ve hukuki güvence niteliği taşıyan önemli bir kanundur. Birçok konuda hapis veya para cezası öngören bu yasa ile kişisel verilerin saklama ve işlemesi konusunda herkese sorumluluklar getiren önemli bir yasadır.

Kişisel verileri işi konusunda alan işleyen kullanan veya saklayan her kişi veya kurum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile önemli sorumluluklar taşımaktadır, kanunu inceleyerek kendileri ve kurumları ile ilgili gerekli yapılanma ve tedbirleri almaları büyük önem taşımaktadır.