Bilgisayar Hurdaları İşlemci Hurdaları

Plastik İşlemci Hurda Fiyatları

Plastik İşlemci Hurda Fiyatları son dönemlerde yükseliş çizgisini sürdürmektedir, bunun temel sebepleri incelendiğinde pandemi dönemi sonrasında dünya genelinde oluşan metal element arzındaki düşüş, lojistik maliyetlerindeki yükseliş , metal element fiyatlarındaki yükseliş, kıymetli maden fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki yükseliş başlıklarında toplanabilir. Bu başlıkları kısaca izah ederek yükselişin sebeplerini anlamanıza gayret edeceğiz;

Metal element arzındaki düşüş ; Madencilik sektörü yeraltı ve yerüstü madenciliği olarak iki temel iş kolu olarak düşünülebilir, en büyük maden rezervleri toprak altında olduğundan metal element madenciliği ağırlıklı olarak yeraltı kaynaklarının insan gücü ve makinalar vasıtası ile işlenmesi ile gerçekleştirilebilen çok zorlu bir sektördür. Pandemi döneminde havalanma yetersizliği bulunan ve insanların yoğun şekilde çalıştığı tüm iş alanları gibi madenler de çalışmanın yasak , sınırlı veya çok düşük kapasiteli olarak sürdürüldüğü sektörlerden olduğundan madencilik kaynaklı metal element arzı faaliyet sınırlamaları ve imkanların azalması sebebi ile düşmüştür ve bu sebeple piyasaya sunulan metal element miktarı kayda değer miktarda azalmıştır. Arz düşüşü ile talep sabit kalıyor olsa dahi ilgili emtianın fiyatı yükseldiğinden metal fiyatlarının yükselmesi geri dönüşüm ile bakır aluminyum demir başta olmak üzere birçok elementin geri kazanıldığı Plastik İşlemci Hurda Fiyatları nın da yükselmesini desteklemiştir.

Lojistik Maliyetlerindeki Yükseliş ; petrol arzının azalması , petrol taşımacılığının maliyetlerinin arması sonucunda lojistik maliyetleri artmış ve bu sebeple geri dönüşüm ile halihazırda ortalıkta olan emtialar üzerinden geri dönüştürülerek elementlerin geri kazanılması daha makul bir çözüm olarak toplumun karşısına gelmiştir. Geri dönüştürülebilecek elektronik atık arzı artmadığından geri dönüştürmek isteyen kişi ve şirketler daha yüksek miktarda elektronik atığa ulaşabilmek için Plastik İşlemci Hurda Satınalma Fiyatlarını yükseltmiştlerdir.

Metal Element Fiyatlarındaki Yükseliş ; Metal elementlerin fiyatları endüstrinin en önemli girdisini oluşturan metal elementlerinin piyasa değerleridir ve genel olarak dünya üzerinde metal borsalarındaki fiyatlar üzerinden ticaretleri yapılır. Londra Metal Borsasında metal element arzındaki düşüş talep desteği ile metal element fiyatlarının yükselmesine sebep verdiği gibi dünya nüfüsunun artması endüstri ürünlerinin çeşitlerinin ve tüketiminin artması ile metal elementi ihtiyacının her yıl ciddi miktarda artıyor olması sebebi ile fiyatlar da yükseliş trendini sürdürmektedir.

Kıymetli Maden Fiyatlarındaki Yükseliş; Millattan önceki dönemlerden beri kıymetli madenler yani nadir metaller herzaman değerlidir, eskiden para ve zenginlik yalnızca kıymetli madenler ile ölçülebilirken günümüze doğru geçen binlerce yılda kıymetli madenler yani nadir metaller zenginlik ve satınalma gücünün çok ötesinde anlamlar da taşımaya başlamıştır. Yazımıza konu olan elektronik atıkların yüksek sınıflarının tamamının içerisinde kıymetli madenler eser miktarda bulunur , bu teknik bir zorunluluktur, yüksek veri işleme becerisine sahip üst seviye devre elemanları ve elektronik bileşenler, bunları birbirine bağlayan devre sistemlerinin veri yolları gibi birçok noktada altın gümüş platin ve paladyum elementleri bakır elementi ile alaşımlanarak veya kaplamalar yapılma biçiminde kullanılır ve bu sayede ilgili elektronik bileşenin düşünülen görevi yapabilmesi ve yüksek miktarda verinin bu bileşenler arasında işlenebilmesi mümkün olur. Yani kısaca üst seviye elektronik bileşenlerin üretiminde kıymetli madenler diğer elementlere eser miktarda katılarak alaşım olarak kullanılır ve geri dönüşüm ile geri elde edilebiliyor olmaları bu elementlerin değerinin elektronik hurda değerine pozitif etki etmesine sebep olur. Geri dönüşüm ile kıymetli madenler elde edilebiliyor olması da Plastik İşlemci Hurda Fiyatları nın yüksek olmasını sağlar. Son dönemdeki kıymetli maden ve nadir metal fiyatlarındaki yükseliş de bu fiyatların daha da yükselmesine sebep olmaktadır.

Döviz Kurlarındaki Yükseliş ; Tüm nadir metaller ve metal sınıfı elementler uluslararası piyasalarda döviz cinsi para birimleri ile işlem görür, yani tüm dünya kıymetli maden ve metal sınıfı elementleri dolar , euro yada pound türü para birimleri ile oluşan borsa fiyatlarının kendi ülke para birimine dönüşmüş hali ile ticaret yapar. Dünyada nadir metallerin döviz fiyatları hiç değişmese dahi döviz kurlarındaki yükseliş yerel piyasalardaki Türk Lirası değeri de yükselir. Daha anlaşılır olması açısından elektronik atıklar içerisindeki altın miktarı değişmese , altının döviz olarak fiyatı değişmese dahi döviz kurunun değişmesi ile elektronik atıklar içerisinden geri dönüştürülebilir elementlerin fiyatları döviz ile hesaplandığından elektronik atıkların geri dönüşümü ile elde edilebilecek netice elementlerin değeri Türk Lirası tarafından bakıldığında döviz kurlarındaki yükseliş sebebi ile yükselmektedir.

Yukarıda izah ettiğimiz biçimde Plastik İşlemci Hurda Fiyatları , işlemci hurdaları içerisinden geri dönüştürülebilir element miktarları ve oranları artmasa da diğer etkenler sebebi ile artabilir ve bu sebeple işlemci hurda fiyatları yükselebilir. Bu yükseliş istikrarlı olarak her sene devam eder ve bu sene de benzer bir sonuç ile tüm elektronik hurda fiyatları tarihi rekorunu yenileyerek son derece yüksek bir noktaya ulaşmış durumdadır.

Şirketimiz her çeşit toplu elektronik hurda alımı yapmaktadır , elinizde bulunan tüm bilgisayar hurdaları , anakart hurdaları , elektronik kart hurdaları , bilgi işlem hurdaları , işlemci ram hurdaları ,cep telefonu hurdaları gibi tüm toplu elektronik hurdaların peşin ödeme ile satınalınması için lütfen bizi arayarak fiyat teklifi alınız 0 555 800 50 55