Bilgisayar Hurdaları Harddisk Hurdaları

Veri İmha Teknolojileri

Veri İmha Teknolojileri her çeşit elektronik cihaz üzerinde bulunan veri saklayabilen elektronik donanımların kendisinin veya içerisinde bulunan verinin dünya tarafından kabul görmüş standartlara göre imha edilmesi işleminde kullanılan ekipman ve yazılımlar olarak değerlendirilmektedir. Veri İmha Teknolojileri veri saklayan donanımın fiziken tahrip edilmesi veya verinin geri döndürülemeyecek biçimde silinmesi olarak iki ayrı grup olarak değerlendirilebilir.

En yaygın olarak kullanılan ve verinin sahibi tarafından en çok tercih edilen Veri İmha Teknolojileri ilgili elektronik cihazın tam olarak parçalanmasını içeren donanım imhası çözümleridir. Bu işlem esnasında veri saklayabilen donanım fiziki unsurlar kullanılarak parçalanır , kullanılmaz ve kullanılamaz hale getirilir.

Bilgisayarlar Sunucular Dizüstü bilgisayarlar ve network cihazları genellikle kullanıcı verilerini saklayabilen cihazlardır. Bilgisayarlar sunucular ve dizüstü bilgisayarlar üzerinde harddiskler ve ssd sürücüler bulunurken bunlara ek olarak network ürünleri içerisinde hafıza kartları üzerinde de kullanıcı verisi bulunabilmektedir. Tüm bu tip veri saklayabilen donanımlar yani hurda harddiskler , hurda ssd sürücüler , hurda hafıza kartları , hurda flash bellekler ve her çeşit dvd cd blueray optik medya ve bunlara ek olarak her çeşit veri yedekleme bant medyaları en yaygın olarak fiziki imha yöntemleri ile bertaraf edilirler ve taşıdıkları veri erişilemez hale getirilir. Bu esnada ezici kırıcı delici ve parçalayıcı makinalar kullanılır ve bu tip ekipmanın bertarafı yapılırken en temel prensip en büyük parçanın 1 cm x 1 cm ve daha küçük parçalara bölünmesidir, en uzun kenarı 1 cm kalan bir ekipman üzerinden veri alınması teknik olarak mümkün olmamaktadır.

Ayrıca günümüz teknolojileri içerisinde yer alan manyetik alan ile veri imha yapan cihazlar da bulunmaktadır. Optik medyalar ve flash bellek kart okuyucu grubu ve ssd sürücüler hariç olmak üzere her çeşit harddisk sürücünün içerisindeki medyaları çok kuvvetli bir manyetik alan etkisinde bırakarak harddiski fiziksel olarak parçalamadan içindeki veriyi yokeden cihazlar da bulunmatkadır, fakat bu cihazların işlem süresinin uzunluğu ve sınırlı kapasiteleri sebebi ile çok efektif olmamaları sebebi ile çok fazla tercih edilmezler. Aynı zamanda bu cihazların satınalma değerlerinin yüksekliği de kullanıcı tarafından böyle bir ekipmanın satınalma maliyetinin üstlenilmesini büyük ölçüde zorlaştırmaktadır. Genellikle bu tip cihazlar veri imha firmaları yada elektronik atık geri dönüşüm tesisleri tarafından alınır ve müşterilere bir güvenlik çözümü hizmeti olarak sunulurlar.

Yukarıda belirttiğimiz tüm imha yöntemleri ilgili donanımın tamamen parçalanmasını içermektedir, fakat donanımın yokedilmeden sadece içerisindeki verilerin silindiği teknolojiler de vardır. Bunlar genel olarak donanım veya yazılım ile ilgili sürücüler üzerindeki verinin özel çözümler ile tekrar okunamayacak ve hiçbir veri kurtarma çözümü ile geri getirilemeyecek biçimde silinmesidir. Bu tip donanım ve yazılımlar sertifikalı ve disk donanım bilgileri içeren sonuç bildirimleri de üretebilmektedir ve bu sertifikalar sayesinde ilgili verinin geri döndürülemeyeceği %100 tereddütsüz biçimde sağlanabilmektedir.

Kurumsal şirketler ve önemli mahrem bilgileri bulunduran kamu yada özel kurumlar dünya ile paralel kvkk uygulamalarının da yaygınlaşması ile veri güvenliğine önem vermektedir ve elektronik atık statüsüne geçen donanımları için de güvenli Veri İmha Teknolojileri arayışları bulunmaktadır. Bu aşamada kurumların birinci önem vermesi gereken konu verilerin yok olacağı gerçeği ve sonucuna göre hazır olmaları gerekliliğidir, yani imha edilecek veriyi taşıyan donanımlar işleme alındıktan sonra bu veriler bir daha geri getirilemeyecektir , dolayısı ile gerekli olabilecek herhangi bir verinin yok olmasının önüne geçilmesi açısından önemli ve gerekli olabilecek verilerin güvenli yedekleme çözümleri ile ayrıştırılması ve imha edilecek ekipmanın içerisinde ihtiyaç duyulacak verilerin bulunmaması en temel şarttır.

İkinci konu da veri imhası yapılacak ekipmanın güvenilir bir kuruluş tarafından güvenilir ve ispatlı teknolojiler kullanılarak işleneceğinden ve verilerin herhangi bir kişi tarafından erişilemez olduğundan emin olunmasıdır. Bu belirttiğimiz iki konudan tereddütsüz biçimde emin olduğunuz bir Veri İmha Teknolojisi çözümü ile gönlünüz rahat biçimde güvenli veri imhası çözümü sağlamanız mümkün olacaktır.

Şirketimiz her çeşit Veri İmha çözümü sağlayabilecek donanıma sahiptir. Tüm elektronik atıklarınızın güvenli veri imhası yapılarak geri dönüşümünün yapılabilmesi için lütfen bizi arayarak fiyat teklifi alınız 0 555 800 50 55