Yazıcı Hurdaları

Yazıcı Kartı Hurdaları

Yazıcı Kartı Hurdaları yazıcıların içerisinde bulunan ve yazıcının tüm elektronik işlevlerini yöneten ve bilgisayar ile iletişimini sağlayan elektronik devre sistemidir ve kullanım dışı kalan yazıcılar , arızalı yazıcılar , teknolojisi yetersiz geldiği için yenilenme sonucu kullanım ömrünü dolduran yazıcılar , basım tekniği değiştirilmesi veya iyileştirilmesi sonucu kullanılmaz hale gelen yazıcılar gibi tüm hurda yazıcıların içerisindeki tek elektronik kısım olan yazıcı kartı hurdaları 3. sınıf elektronik kart hurdası sınıflandırmasına girmekte olan önemli bir elektronik kart hurdasıdır.

Yazıcılar yaklaşık 40 senedir yaygın olarak kullanılan ekipmanlardır ve son 20 senede kullanımı küçük ofislere kadar yaygınlaşmıştır ve günümüzde en az 1 adet yazıcı bulunmayan ticari işletme bulunmamaktadır. Bu kadar yaygın olarak kullanılan yazıcıların türleri çok çeşitlidir, genel olarak günümüzde en yaygın olarak lazer yazıcılar kullanılmaktadır, bu yazıcılar çok ince pudradan daha küçük taneler halinde olan kimyasal olarak üretilen renk maddelerinin yazıcı üzerinde elektronik tekniklerle görüntü halinde oluşturulması ve ısıtılarak tozların sayfaya yapıştırılması mantığında çalışan bir teknolojidir, baskı maliyetinin çok ekonomik olması , baskı hızının yüksek olması , baskı kalitesinin yüksek olması ve gürültüsüz çalışması lazer yazıcıların en büyük avantajları olarak görülmektedir ve bu avantajları sayesinde piyasada en çok tercih edilen baskı teknolojisi olarak karşımıza gelmektedir.

Halen yaygın olarak kullanılan ama kullanım yoğunluğu gittikçe azalan yazıcılar nokta vuruşlu yazıcılardır, bu yazıcılar mürekkep taşıyan şerit üzerine baskı yapılarak kağıda noktalar halinde mürekkep damlalarının yapıştırılması ile görüntü oluşturan yazıcılardır , fatura yazıcısı veya arşiv yazıcısı olarak çok yaygın olarak kullanımı devam eden bu yazıcıların artık kullanımı eskiye nazaran daha düşüktür, temel dezavantajları düşük baskı kalitesi , yavaşlık ve gürültü olan nokta vuruşlu yazıcılar halen çok yoğun fatura ve belge basan işletmelerde tercih edilmekle beraber önümüzdeki yıllarda çok daha az kullanılacak olduğu tartışılmazdır.

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar fizik bilimi ve elektronik mühendisliğinin önemli bir eseridir, mürekkep tankları içerisindeki mikron boyutundaki mürekkep damlalarının milisaniyeler içerisinde değişebilen manyetik alan polarizasyonu ve damlanın yüklendiği elektrik enerjisinin milisaniyeler içerisinde değiştirilerek damlanın kağıt üzerindeki temas noktasının matematiksel olarak hesaplandığı olağanüstü bilimsel bir teknik kullanarak görüntü oluşturma mantığında çalışan mürekkep püskürtmeli yazıcılar bazı avantaj ve dezavantajlara sahiptirler. Lazerlere göre daha düşük baskı kalitesi ve daha düşük baskı hızı ve yüksek sarf malzeme kartuş fiyatları en büyük dezavantajları olurken avantajları ise sahip olma maliyeti olarak değerlendirilmektedir. Yüksek seviye renkli lazer bir yazıcı 500$ seviyesinde iken çok az baskı yapacak bir tüketici için bu maliyet çok yüksek gelebilmektedir, vasat bir baskı kalitesi yeterli ve aylık 100 kadar sayfa basılacaksa 100$ seviyesindeki mürekkepli bir yazıcı fazlasıyla yeterli olabilmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz yazıcılara ek olarak barkod yazıcılar da yaygın olarak kullanılmaktadır, termal ısı duyarlı etiketler veya karbon filmle ısıtarak baskı mantığında çalışan ve genel olarak depo stok takibi ve muhasebe yoğun işletmelerde alım satım stoklama kolaylıkları sağlayan barkod sistemleri günümüzde çok yaygın biçimde kullanılmaktadır, sarf malzeme tüketimi düşük ve baskı hızı düşük olan bu ürünler çok yüksek miktarlarda etiket basıldığı için ekonomik olmak zorundadır.

Tüm bu yazıcılar kullanılmaz hale geldikleri zaman hurda yazıcı haline gelirler ve iç kısımlarındaki metal ve plastik aksamlar geleneksel hurdalar haline geldikten sonra geleneksel geri dönüşüm teknikleri kullanılarak yeniden hammadde haline getirilebilir, Yazıcı Kartı Hurdaları ise elektronik atık geri dönüşüm sistemleri kullanılarak üretimlerinde kullanılan ağır metal nadir metal ve kıymetli madenlerin geri dönüşümü yapılmak üzere değerlendirilmektedir ve yüksek ekonomik değer sağlamaktadır.

Şirketimiz her çeşit hurda yazıcı , Yazıcı Kartı Hurdaları , baskı sistemleri hurdaları , bilgisayar hurdaları , elektronik kart hurdaları , laptop hurdaları , tablet hurdaları , cep telefonu hurdaları gibi her çeşit toplu elektronik atığın alımını ve çevreci yöntemler ile geri dönüşümünün yapılarak yüksek ekonomik değer kazanmasını sağlamaktadır. Elinizde bulunan toplu elektronik atıkların alımı için lütfen bizi arayarak fiyat teklifi alınız 0 555 800 50 55