Bilgisayar Hurdaları Elektronik Hurdaları

EAtık Nedir ? Ne tehlikeler yaratmaktadır ?

EAtıklar kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik cihazlardır. Elektronik Cihazlar türüne göre 3 ila 10 yıl arası ortalama kullanım ömrüne sahiptirler ve kullanım ömürlerini dolduran cihazlar EAtık yani elektronik atık haline gelirler.

Elektronik Atıklar evsel atıklardan farklıdır, evsel atıklar genel olarak ambalaj mazlemeleri , gıda ve organik atıklar ve kıyafetler gibi malzemelerdir. Evsel atıkların geneli doğada birkaç ay veya birkaç yıl içerisinde çözülebilen malzemelerdir, doğada kolay çözülmeyen plastik gibi kimyasallar da hayatın doğal akışı içerisinde atık toplayan kişiler, belediyeler yada geri dönüşüm tesisleri tarafından toplanarak geri dönüşümü veya bertarafı yapılmaktadır.

Fakat elektronik atıkların evsel atıklar gibi atılmasında büyük bir tehlike sözkonusudur, evsel atıkların büyük kısmı herhangi bir ayrıştırma ve işlemeye tabi tutulmaksızın doğada çözülmeye bırakılmaktadır ve bu işlemde atıkların atmosfer etkisi ile çözülmesi süreci beklenmektedir, kıyafet gıda gibi temel atık gruplarında bu süreç günler haftalar aylar veya birkaç yıl gibi bir süreç almaktadır ve ilgili çöp alanında bu atıkların çözülmesi büyük olumsuz çevre etkisi yaratmaz , hatta evsel atıkların çözülme için bırakıldığı alanlar yaklaşık 4 10 yıl sonra gerekli toprak düzenleme işlemlerinin de yapılıyor olması ile çok verimli tarım arazileri haline gelebilmektedir, çünki fermantasyon ve çürüme yolu ile atığa dönüşen gıdalar yoğun ve doğal gübreleme faaliyetine çok büyük destek olacaktır.

Fakat evsel atıklar ile beraber bu çözülme sahalarına ulaşan elektronik atıklarda durum böyle değildir, durumun ne kadar dramatik olduğunu sadece bir örnek ile açıklayabiliriz, dedenizin çöpe attığı bilgisayar bile halen neredeyse bozulmadan çöp sahasında 50 yıldır duruyor olabilir. Malesef elektronik atıklar için durum bu kadar dramatiktir, atmosferin sıcaklık nem ve rüzgar etkisi ile elektronik atıklar çözülmezler. Ağırlıklı olarak kimyasallar , plastik ve metal sınıfı elementlerden oluşan bilgisayarların atmosfer şartlarında çözülmesi 1000 yıldan uzun sürebilmektedir. Bu sebeple elektronik atıkların doğada çözülmesi kesinlikle mümkün değildir, elektronik atıkların doğaya zarar vermemesi için elektronik atık geri dönüşümü işlemleri yapılarak geri kazanılabilir elementlerin geri kazanılması ve zararlı olabilecek kimyasalların usulünce bertaraf edilmesi gerekmektedir.

Elektronik Atıklar içerisindeki çevreye zararlı kimyasalların ve elementlerin başlıcaları klorlu solventler, bromlu alev geciktiriciler ve her çeşit brom içerikli alaşımlar , Polivinil Klorür yani PVC türü plastikler , Kurşun Civa Kadmiyum Berilyum gibi ağır metal ve toksik elementler , Her tür plastikler başta gelmektedir ve elektronik atık geri dönüşümü tesislerinin bu türler için geri dönüşüm bertaraf çözümleri bulunmaktadır.

Dünyada yıllık 50 milyon tondan fazla elektronik atık meydana gelmektedir ve ülkemizde de yıllık 500000 tondan fazla elektronik atık ortaya çıkmaktadır. Dünya ortalamasına bakıldığında usulünce geri dönüşüm yapılabilen oran %20 yi bulmazken , ülkemizde bu oran %10 dan daha düşüktür.

Geçtiğimiz dönemlerde Dünyada oluşan elektronik atık zengin ve gelişmiş ülkeler tarafından kendi toprağında bulunmaması gereken bir çöp ve fakir ülkeler için de bir gelir kaynağı olarak görülmekteydi, bu sebeple afrika ülkeleri ve çin elektronik atıkların kabülünde son derece cazip teklifler sunarak gelişmiş ülkelerin atıklarını kabul etti. Her yıl binlerce konteyner dolusu elektronik atık bu ülkelere ulaştı ve milyonlarca ton elektronik doğru sistem usul ve teknolojiler kullanılmadan basit şartlarda geri dönüşüm yapılmaya çalışıldı.

Elektronik atıkların içerisindeki elektronik devre kartları ve ağır metal kısımlarının geri dönüşümünden ekonomik fayda sağlanabildiği için yıllar içerisinde gelen milyonlarca ton elektronik atığın içerisindeki az insan gücü ile sökümü yapılabilen ve basit tekniklerle geri dönüşüm yapılabilen kısımlar ekonomik değerleri sebebi ile işlenirken, kalan ve esas tehdit oluşturan plastik ve kimyasallar gözardı edilerek yüzbinlerce insanın yaşam alanlarının çevrelerinde yüzlerce kilometrekarelik alanlarda düzensiz şekilde depolandı. Milyonlarca ton plastik ve kimyasalın depolandığı bu alanların temizlenmesi için yüzbinlerce kişinin , onbinlerce aracın, binlerce geri dönüşüm tesisinin yıllarca çalışması gerekliliği halen gözardı edilerek bu düzen sürdürülmeye devam etmektedir.

Çin Devleti ulusal çevre programı gereği , ülkedeki kirliliği kontrol altına almak ve bu sorunu çözmek adına ülkeye atık alımını radikal bir karar alarak durdurdu ve çok nadir ve özel izinli tesisler haricinde Çin Halk Cumhuriyetine atık girişi yasaklandı. Yalnızca ülkenin üretim hammadde ihtiyacına destek olacak ve çok büyük ekonomik fayda sağlayabilecek atık türleri ve elementleri içeren atıklara son derece ciddi kontrol ve yaptırımlar ile özel yetkilendirilmiş şirketler üzerinden izin veren Çin Halk Cumhuriyeti ülkesinin dünyanın çöplüğü olarak kullanılmasını engellemiş durumdadır. Bu durum Afrika ülkelerinde henüz gerçekleşmediği için Afrika ülkelerinin özellikle çok fakir durumda olanları halen çöp ithalatı çılgınlığına ve elektronik atık ithalatı çılgınlığına şiddetle devam etmeyi sürdürmektedir.

Çevre şartları ve insan sağlığının hiç önemsenmediği ve ithal edilen elektronik atıkların basit el aletleri ve yakılarak geri dönüşümünün denendiği şartlarda geri dönüştürülmeye çalışıldığı bu çaba halen devam etmektedir ve malesef ki bu alanlarda çalışan kişilerin çok büyük kısmı çocuk işçilerdir.

Bu hatalı elektronik atık geri dönüşüm politikasının sürdürüldüğü şehirlerdeki yetişkin ve çocukların neredeyse tamamında yapılan testlerde aşırı ağır metal birikimi , kurşun zehirlenmesi , gelişim bozuklukları , kanser ve sinir sistemi hastalıkları çok yoğun şekilde görülmektedir.

Tüm bu elektronik atık sorununun çözümü elektronik atıkların tüm dünyada elektronik atık geri dönüşümü tesislerinde çevre bilinci ve doğru usül ve teknolojiler ile geri dönüşümünün yapılması ile mümkündür.

Ülkemizde geri dönüşüm faaliyetleri TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kontrol edilmektedir ve elektronik atık geri dönüşümü tesisleri lisanslandırılarak Elektronik Atıkların çevre bilinci ile geri dönüşümünün yapılması sağlanmaktadır.

Şirketimiz Lisanslı bir elektronik atık geri dönüşümü tesisidir ve satınalma yaptığı tüm atıkları kendi tesisinde kendi imkanları ile işlemekte ve hiçbir çevresel olumsuz etkiye müsade etmeden geri dönüşüm işlemini tamamlayarak elektronik atıkların yüksek ekonomik fayda sağlamasını garanti altına almaktadır. Her çeşit toplu elektronik atığınızın alımı için lütfen bizi arayarak fiyat teklifi alınız 0 555 800 50 55