Anakart Hurdaları Elektronik Hurdaları

Elektronik Kart Hurdası

Elektronik Kart Hurdası kullanılmaz duruma gelmiş her çeşit elektronik devre kartı anlamına gelmektedir ve elektronik atıkların genel sınıflarını düşündüğümüz zaman oldukça bir geniş kavramdır. Elektronik kartlar kullanım yerlerine , Analog veya Dijital sistemde çalışmalarına , Kullanıldıkları cihazlara , Üretim tekniklerine ve Elektronik atık geri dönüşümü değerlerine göre sınıflandırılan karmaşık devre kartlarıdır ve sınıflandırma , ayrım mantığını öğrenmek Elektronik atık geri dönüşümünün en önemli konularından biridir.

Elektronik Kart Hurdalarının sınıflandırma ve ayrımının doğru yapılması elektronik atık geri dönüşüm sektörü için çok önemlidir çünki alım satım tartım depolama ve rafinasyon süreçlerinde uluslararası sınıflandırmalara ve kriterlere göre ayrım yapılmış elektronik atıkların ticareti , lojistiği ve rafineri süreçleri çok daha kolay ve sağlıklı ilerlemektedir. Bu sebeple Elektronik atık geri dönüşüm sektörü , Geneneksel Tehlikesiz atık alım firmaları ve Bilgisayar Elektronik ve Cep telefonu gibi elektronik atık üreticisi sektörlerin bu sınıflandırma mantığına aşina olması iş sürecinin her adımını son derece kolay hale getirecektir. Ayrıca bu elektronik atık sınıflandırma mantığına adapte olan tesisler uzun süreçte karlılıklarını artıracaklardır, bunun sebebi sınıflandırması doğru olan malzemenin çok daha kolay depolanması , ticaretinin kolay yapılması ve uluslararası ticarette sorun yaşanmaması bu mantığın önemini ortaya çıkarmaktadır.

Elektronik Kart Hurdası çok geniş bir kavram olmak ile beraber artık işlevsiz hale gelen her çeşit elektronik kart anlamına gelir. Elektronik cihazların tamamının içerisinde elektrik enerjisi kullanarak kontrol , hesaplama , denetleme , inceleme , analiz, raporlama , veri işleme gibi her çeşit işi insanlardan çok daha hızlı ve hatasız yapabilmek için elektronik sistemler dizayn edilirler ve kullanılırlar. Bu sistemlerin temel görevi insan katılımsız iş yapabilme özelliklerini artırma ve yapılan işi makinalaştırma , hatasız iş üretme ve sonuçları izleme gibi sayısız çözümün sunularak yapılan işin kolaylaştırılması , hızlandırılmasıdır.

Elektronik kartlar genel elektrik enerjisi kullanarak kontrol , mantıksal işlem , yönetim , veri işleme gibi hizmetler sunan cihazların içerisinde bu elektronik işlevin sağlanması için oluşturulan elektronik devre sistemleridir, genel olarak elektronik cihazların içerisinde çok sayıda farklı görevleri olan elektronik bileşenler bulunurlar ve bu bileşenlerin birbirleri ile elektronik haberleşmesi elektronik devre kartı üzerinden olmaktadır, elektronik devre elemanlarının tamamı üzerlerinden geçen elektrik enerjisi geçişi sırasında bir görev yaparlar ve üzerlerine gelecek enerji ve sinyalleri almaları işlemeleri ve yanıt vermeleri için bacakları bulunur, bu bacaklar elektronik devre kartına lehimli şekilde bağlıdır çünki bu bacaklar üzerinden veri ve enerji alışverişi yaparlar. Elektronik devre kartı da bu devre elemanlarının bacaklarının diğer devre elemanlarına ulaştığı veri yolları ile örülmüş bir sinir sistemi gibidir, elektronik devre tasarımı yapılırken devre kartı üzerindeki komponentlerin birbirleri ile haberleşme noktaları ve birbirlerine gönderil alacakları veriler, enerji tüketimleri , topraklama sistemlerinin tamamı düşünülerek bir tasarım yapılır ve elektronik devre kartı üretilir, kart üzerinde tasarımın türüne göre tek yada çok katmanlı biçimde dizayn edilmiş onbinlerceye varabilen veri yolları vardır ve her bir yol bir devre elemanının bir bacağından başka bir devre elemanının bir bacağına doğru gitmektedir, bazı tasarımlarda sinyal üretici gibi bazı özel devre elemanlarının bacaklarının çok sayıda devre elemanına tetikleme yaptığı tasarımlar da bulunmaktadır yani her bir veri yolu özel bir hattır düşüncesi bazı devre sistemleri için doğru değildir ama veriyolu sayısı ile ilgili en doğru tanım bir elektronik devre kartı üzerinde en az devre elemanlarının toplam bacak sayısının yarısı kadar veri yolu bulunabilir yaklaşımı doğruya yakın bir sonuç verecektir.

Elektronik Kartlar yukarıda belirttiğimiz gibi elektronik iletişim omurgası ve elektronik bileşenleri taşıyıcı olarak görev alan baskılı devre kartı PCB ve bunun üzerinde bulunan elektronik bileşenlerin toplamı olarak bir görev alır ve bu görev ilgili cihazın görevi olarak düşünülmelidir. Bu devre kartlarının son derece karmaşık olanları olabilirken son derece sade devre sistemleri de bulunmaktadır.

Elektronik devre kartları çok değişik isimler ile anılıyor olsa da bilinmesi gereken bir başka konu da anakart kavramıdır, çok farklı şekillerde de tanımlanıyor olsa da anakart tanımı bir elektronik cihazın temel işlevinin tamamını veya büyük bölümünü üstlenen temel devre kartıdır, yani bir cihazın işlevinin önemli ve büyük kısmını hangi devre kartı yapıyorsa o kart o cihazın temel kartıdır yani anakartıdır, birçok elektronik cihaz içerisindeki elektronik görevler birden çok elektronik kart tarafından yapılıyor olabilir, bunun temel sebebi elektronik işlevlerinin böl ve yönet mantığı ile departmanlandırılması yani elektronik işlevlerin türlerine göre farklı elektronik kartlar üzerinde yapılması ve bu kartların birbiri ile iletişim kurmasıdır. Bu kartların bir tanesi anakart diğerleri ona yardımcı kartlar olarak yardımcı kart yada eklenti kartı olarak isimlendirilmektedir. Bu bölümlendirme mantığı cihaz tasarımı , servis kolaylığı , üretim kolaylığı , hazır yabancı üretim elektronik kart temin edilebilmesi gibi birçok sebeple yapılabilmektedir.

Örneğin elektronik bir cihaz üreticisi radyo sinyallerini alıp işleyip ham veri olarak işleyecek bir cihaz üretirken ayrıca bir radyo alıcısı tasarlamak istemeyebilir, bu büyük bir arge gerektirir ve piyasada bulunan radyo sinyal alıcı devrelerinden hazır bir tanesini cihazı üzerinde kullanmak ve o elektronik kart tarafından okunan radyo sinyallerini işlemeyi tercih edebilir, bu elektronik endüstrisinin çokça uyguladığı bir methoddur, çünki elektronik mühendisliği çok büyük bir branştır ve alanında uzmanlaşmış şirketlerin hazır komponentlerini kullanarak cihaz üretimi yapmak daha kolay , daha sağlıklı ve daha ekonomiktir.

Bu örnekteki gibi piyasaya sunulan binlerce çeşit hazır elektronik devre kartı ve çözümü bulunmaktadır, bu hazır sistemleri de kullanarak implemantasyon yani uygulamalar yaparak yeni cihazlar üretmek mümkün ve sıfırdan üretimden çok daha kolay ekonomik ve hızlı olduğu için elektronik üreticileri üretim alanlarındaki büyük ve konusunda uzmanlaşmış şirketlerin komponentlerini alıp kullanmayı tercih ederler. Bu arge üretim ve servis kolaylığı sağlamaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz gibi anakart temel işlevleri yerine getiren elektronik devre sistemi olurken eklenti kartları da anakarta çeşitli hizmetleri üstlenerek yardımcı olan bağımsız kartlar olarak düşünülmelidir, bu kartlar anakarta soketler veya kablolar yardımı ile bağlanarak veri alış verişi sağlarlar ve bu sayede cihazın görevi sağlanmış olur.

Hiçbir devre kartı için yalnızca bir tasarım ve yalnızca bir çözüm yoktur, farklı mühendislik ve farklı komponentler kullanılarak aynı sonucun ulaşılması son derece mümkündür bu sebeple aynı görevi yapmakta olan birçok elektronik kartın tasarımı birbirinden çok farklı olabilmektedir, bunu mühendisin bakış açısı , kullanmak istediği devre elemanları ve üretim miktarı gibi kriterlere göre değerlendirerek yaparlar ve genel olarak az arıza oranı , ekonomik üretim ve uzun kullanım ömrüne dikkat ederek tasarlanan elektronik devre kartları satışa sunulmaktadır. Elektronik kartların tasarımında kullanılacak cihazın görevi , kullanım ortamı , kullanılacak enerji , ortaya çıkacak ısı enerjisi , ortalama günlük kullanım süresi , tasarım ömrü , cihazın kullanım ömrü gibi onlarca kriter dikkate alınarak en uzun süre en az problemle hizmet verecek , en kolay servis hizmetli ve tamiri sağlanabilecek ve en ekonomik tasarım doğru bir elektronik endüstriyel yaklaşımı olarak benimsenmektedir.

Yukarıdaki özet bilgi sayesinde anakart ve eklenti kartlarının temel ayrım mantığını ve elektronik devre kartlarının tasarımının ne amaçla yapıldığını kısaca öğrendikten sonra bu kartların işlevlerine göre nasıl çeşitlendiğini özet biçimde incelemekte fayda vardır.

En temel ve basit kartlardan biri olan uzaktan kumanda devre kartını incelediğimizde uzaktan kumanda içerisinde tek bir devre sistemi bulunduğunu yani bunun uzaktan kumanda anakartı olduğunu görürüz, genellikle 2 adet 1,5v pil kullanılarak 3V enerji ile beslenen uzaktan kumanda anakartının genellikle 3 adet çok basit devre elemanı bulunmaktadır, birincisi sinyal üreticisidir, kullanıcının bastığı butona göre oluşturulacak sinyal kodunu üretir ve kontrol devresine yollar bu kontrol devresi de infrared göze ileteceği sinyali oluşturarak gönderir ve infrared sinyal üreticisi de çıkış noktasından bu kodu yayınlar. Bu yayınlanan sinyal ilgili elektronik cihazın açık durumda olan alıcısından okunduğu anda ilgili cihaz bu komutu işler ve kullanıcı komutu cihaz tarafından alınmış olur. Alıcı cihaz bir televizyonsa örneğin kanal değişir, bir uydu alıcıysa farklı bir frekansı okumaya başlar , radyo ise sesi kısılır gibi birçok komutun kullanıcı tarafından cihaza iletilmesi için kullanılırlar. Uzaktan kumanda kartı çok basit ve yalın bir karttır çok az devre elemanından oluşur ve butonların altındaki veri yollarındaki kısa devreler ile hangi tuşa basılmış olduğunu algılayan geniş bir bakılı devre üzerine kurulu çok az devre elemanı içeren bir karttır, Elektronik atık yani “elektronik kart hurdası” olarak değerlendirildiğinde son derece zayıf bir elektronik kart hurdası olarak değerlendirilir.

Çok daha karmaşık bir elektronik kart inceleyerek elektronik devre kartları nın ne kadar çok çeşit devre elemanı kullanılarak ne kadar büyük ve karmaşık yapılara ulaşabildiğini görmek çok kolaydır, ortalama bir masaüstü bilgisayar anakartı üzerinde en az 500 tane bileşen bulunur ve üzerinde en az 2km uzunluğunda veriyolu vardır ve en az 1000 adet pin ile dış cihazlar ve eklenti kartlarının bağlanabileceği dev bir elektronik sistemdir. Sonuç olarka bilgisayar gibi saniyede megabytelarca veri işleyebilecek elektronik bileşenlerin çalıştırılması için altyapı hizmeti sunan masaüstü bilgisayar anakartı son derece yüksek arge kullanılarak üretilmiş son derece üst seviye bir elektronik kart olarak değerlendirilmektedir. Elektronik atık olarak yani elektronik kart hurdası sınıflandırması olarak değerlendirildiğinde bilgisayar anakart hurdaları yüksek vasıflı yani yüksek ekonomik değerli elektronik kartlar arasında yer alan ekipmanlardır.

Elektronik Kart Hurdası sınıflandırması genel olarak elektronik kartların kullanıldığı cihazların isimlerine ve ilgili elektronik kartların geri dönüşüm sonucunda sağladığı elementlerin oranlarına göre yapılan bir sınıflandırmadır, genel olarak Avrupa menşeili elektronik atık rafinerileri tarafından temel sınıflandırması yapılan ve tüm dünya tarafından endüstri standardı olarak kabul edilmiş olan sınıflandırmalara göre ayrımı yapılan elektronik atıkların uluslararası dolaşımı da son derece rahat olduğu için bu sınıflandırmanın öğrenilmesi ve uygulanması maksimum ekonomik faydanın sağlanması için önemlidir.

Eski nesil anakart hurdası ve Yeni nesil Anakart hurdası masaüstü bilgisayar anakart hurdaları nın sınıflandırmalarıdır, genel olarak 400 taneden az işlemci pinine sahip bilgisayarlar pentium 4 ve öncesi bilgisayarları kapsar ve bu bilgisayarlara ait anakartlar eski nesil anakart hurdaları olarak değerlendirilmektedir, Daha önceki dönemlerde üretilen anakartlar üzerinde kimya ve metalurji bilimlerinin ve üretim tekniklerinin daha az gelişmiş olduğu yıllarda üretilebilen alaşımlar kullanılarak üretilmiş olan elektronik devre kartları ve elektronik bileşenler kullanılarak üretildiği için üretimleri için çok daha yüksek oranda nadir metal ağır metal ve kıymetli maden kullanılmış olduğu için elektronik atık geri dönüşümü değerleri bakımından çok daha yüksek değer sunmaktadır. Geçen yıllar içerisinde üretim tekniklerindeki ilerleme sonucunda daha alternatif ve daha düşük maliyetli malzemeler kullanılarak üretilen anakartların geri dönüşüm sonucunda sağladığı elementlerin yoğunluğu daha az olduğu için yeni nesil anakart hurdaları nın ekonomik değeri daha düşük olmaktadır.

Elektronik atık geri dönüşümünde Elektronik Kart Hurdası nın ekonomik değeri elektronik atık geri dönüşüm sistemleri tarafından geri dönüşümü yapılan elektronik kartların sağladığı element türlerine ve geri kazanılabilir element oranına göre belirlenmektedir, ne kadar yüksek oranda nadir metal kıymetli maden içeriği varsa o kadar değerli ne kadar yüksek miktarda ağır metal varsa o kadar az değerli olarak kabul edilmektedir.

Genel bakış açısı olarak farkında olunması gereken en önemli şey geri dönüşüm yapılacak elektronik devre kartının ne kadar yüksek frekansta çalıştığı , ne kadar yüksek miktarda veri depolayabildiği ve ne kadar yüksek miktarda veriyi işleyebilecek kabiliyette olduğudur, çok yüksek vasıflı Elektronik Kart Hurdası sınıfları incelendiğinde tamamının çok yüksek miktarda veri işleyebilme becerisinde cihazlar oldukları karşımıza gelmektedir.

Çok yüksek değerli anakart hurdaları nı incelediğimizde karşımıza cep telefonu anakart hurdaları , tablet anakart hurdaları , ram hurdaları ve işlemci hurdaları gelmektedir, bu 4 sınıfın en temel özelliği saniyelede onlarca megabyte veri işleyebilmeleri, 400 mhz 4 ghz harası olağanüstü yüksek frekanslarda çalışmaları ve üzerlerinde bulunan elektronik bileşenlerin teknolojinin vardığı son noktayı daima temsil eder komponentler olmalarıdır. Bu tip çok yüksek vasıflı elektronik kart hurdaları nın geri dönüşüm değeri çok düşük değerli elektronik devreleri ve elektrik devrelerine göre onlarca kat daha yüksektir.

Genel olarak sınıflandırmalara göre değişkenlikler gösteriyor olsa da cep telefonu hurdaları , tablet hurdaları , laptop hurdaları , bilgisayar hurdaları , ağ cihazı hurdaları , modem hurdaları , sunucu hurdaları yüksek değerli elektronik atıklardır, bu atıkların tamamı kullanıcı elektroniği oldukları için dış kısımları plastik ve iç kısımları plastik ve metal aksamlar ile oluşturulmuştur. Elektronik atık işeme prosedüründe ilk aşama Elektronik Kart Hurdası nın elektronik dışı atıklardan ayrıştırılmasıdır, bu genellikle manuel yada elektronik sistemler veya elektromekanik sistemlerce yapılır ve hurda elektronik kartlar plastik ve metallerden ayrıştırılır. Daha sonraki dönemde özel elektronik atık geri dönüşüm sistemlerinde elektronik kartlar son derece küçük parçalara neredeyse karabiber büyüklüğünde boyuta indirgenene kadar parçalanarak özel eritme sistemlerinde eritilerek kimya methodları kullanılarak üretimlerinde kullanılan elementlere ayrıştırılır ve her element saflaştırma ve rafinasyon işlemlerinden geçirilerek yeniden kullanılabilir hammadde haline getirilirler. Elektronik kart hurdaları içerisinde 20 taneden fazla element bulunur ve bu elementlerin genel miktarına göre oranı iligili Elektronik Kart Hurdası nın alım fiyatları nı oluşturmaktadır. Üst seviye tüm elektronik kartlar içerisinde eser miktarda kıymetli madenler ve nadir metaller olan altın gümüş paladyum rodyum platin elemetlerine çeşitli oranlarda rastlanır ve mikron boyutunda da olsa bu elementlerin oranı ilgili elektronik kart alım fiyatları nı oluşturmada dikkate alınarak fiyatlandırma yapılır.

Elektronik Kart Hurdası nın elektronik atık geri dönüşümü yapılmasının ekonomik faydasına ek olarak çevresel faydaları da vardır çünki elektronik kartlar doğada çözülemeyen katı atıklardır ve ortalama çözülme süreleri 100 yıl ile 1000 yıl arasında değişen bileşenlerden oluşan elektronik kartlar dünya için büyük olumsuz çevre etkilerine sahiptir, bu olumsuz çevre etkilerinin önüne geçilebilmesi için tüm elektronik hurdaların , hurda bilgisayarların ve her çeşit elektronik atığın geri dönüşüm yapılarak ekonomiye kazandırılması çok önemlidir. Ayrıca geri dönüşüm yolu ile geri kazanılacak elementler sayesinde dünyada sınırlı kaynaklar olan ve yeni nesillere aktarılması gereken yeraltı kaynaklarının element madenciliği için tüketilmesi geri dönüşüm ile elde edilen madenler sayesinde azaltılabilmektedir. Ayrıca madencilik çok yüksek miktarda su ve enerji kullanılan bir sektördür ve her bir kilo element çıkarılması için yüzlerce litre su ve kilovatlarca elektrik tüketilmesi gerekmektedir, Geri dönüşüm yapılarak elde edilecek elementler için kullanılacak su ve enerji en az 10 kat daha azdır. Bu sebeple geri dönüşüm yapılarak ekonomiye kazandırılacak elektronik atıkların dünyamız için sayısız faydası vardır, bu bilinçle hareket edilmesi hem elektronik atığın sahibine çok ciddi ekonomik fayda sunmasının yanı sıra , dünya için sınırlı kaynakların korunmasına yardımcı olurken , yeniden üretimi için kullanılacak enerji ve su tüketimini de düşürerek toplumumuza çok önemli faydalar sağlayacaktır.

Bu sebeple bilgisayar donanım servisleri , elektronik cihaz üreticileri , elektronik teknik servisleri , cep telefonu tamir servisleri gibi elektronik cihaları üreten tamir eden servis hizmetleri yapan kurulum montaj ve yenileme hizmetleri yapan işyerleri ve geleneksel geri dönüşüm firmaları elektronik atıklar konusunda çok bilinçli hareket ederek yüksek ekonomik kazanç sağlayabilirler ve dünyanın bu kirleticilerden korunmasına yardımcı olabilirler. Sizleri elinizde bulunan her çeşit elektronik hurda ve Elektronik Kart Hurdaları nın geri dönüşümünü yapmaya davet ediyoruz.

Şirketimiz her çeşit Elektronik Kart Hurdası alımı yapmaktadır, elinizde bulunan toplu elektronik atıkların en doğru biçimde sınıflandırılarak güncel alım fiyatları ile peşin ödeme yapılarak satınalınması ve çevreci tesislerimizde geri dönüşüm yapılarak ekonomiye kazandırılması için lütfen bizi arayarak fiyat teklifi alınız 0 555 800 50 55.