Harddisk Hurdaları

Harddiskler nasıl çalışmaktadır ?

Harddiskler nasıl çalışmaktadır ? Harddisklerin İşleyişi ve Temel Çalışma Prensibi
Bilgisayarlarımızdaki ve veri depolama gerekisinimi olan tüm elektronik cihazların içerisindeki verileri depolamanın en temel yollarından biri olan harddisklerdir.

Bilgilerin kalıcı olarak saklanmasını sağlar. Harddisklerin çalışma prensiplerini, bileşenlerini ve nasıl veri depoladığını açıklayacağız.

Harddisk Nedir?
Harddisk, bilgisayarlarda verilerin depolanması için kullanılan bir aygıttır. Teknolojisi ve çalışma prensibi yaklaşık 50 yıllık manyetik depolama prensibine dayanmaktadır.

Genellikle içerisinde birçok dönme diski bulunur ve bu diskler üzerine bilgiler manyetik olarak kaydedilir. Harddiskler, bilgisayarların işletim sistemini, uygulama programlarını, belgeleri, fotoğrafları ve diğer verileri saklamak için kullanılır. Bilgisayarda kalıcı olarak depolanan tüm veri harddisk üzerinde saklanmaktadır.

Günümüzde Harddisklerin yerine SSD gibi katı hal sürücüler de yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır fakat harddisklerin ekonomik ve uzun ömürlü olması halen yaygın şekilde kullanımlarını sürdürmelerine olanak sağlamaktadır. SSD sürücüler daha hızlı erişim süresi ve yüksek transfer hızı sağlamalarına rağmen daha pahalı ve kısa ömürlü olmaları sebebi ile tam olarak harddiskin yerini almalarını engellemekte ve harddiskler halen günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Harddiskin Bileşenleri
Plaka (Disk): Harddiskin ana bileşenlerinden biri olan plakalar, genellikle metal veya camdan yapılmış dairesel disklerdir. Genel olarak üst kısımları manyetik veri saklama özelliği kazanabilecek elementler ile kaplıdır. Bilgiler, bu disklerin yüzeyine manyetik olarak kaydedilir ve okunur.

Okuyucu/Kafalar (Head): Her bir plaka üzerinde, bilgileri okuyup yazmak için bir veya daha fazla okuyucu kafa bulunur. Bu okuyucular, dönmekte olan plakaların üzerinde bir eksende hareket eder ve manyetik alanı algılar veya değiştirir. Yani dönen plakanın belirli bir noktası kafanın hemen altına geldiğinde okuyup yazma işlemini yapabilir. Dakikada binlerce defa dönmekte olan küçük bir disk üzerinde milisaniyeler içerisinde doğru pozisyonu alan kafa megabyte boyutunda veriyi milisaniyeler içerisinde okur ve yazar.

Motorlar: Harddisklerde, plakaları döndüren ve okuyucuları hareket ettiren motorlar bulunur. Harddiskin Disk dönme hızı, veri aktarım hızını etkiler. günümüzde yaygın olarak 7200 ile 15000 devir arasında dönüş hızına sahip harddiskler vardır, büyük ve sunucu sistemi gibi cihazlarda hızdan daha çok dayanıklılık ve veri alanı gereksinimi olan özel seri disklerde dönüş hızının halen 5400 yada 4500 olduğu gözlemlenmektedir. Dönüş hızı ısıyı beraberinde getirir hız arttıkça teknik sınırlar sebebi ile ısı , enerji tüketimi artar ve ömür kısalır.

Kontrol Devresi: Harddiskin çalışmasını kontrol eden elektronik devrelerdir. Bilgilerin okunması, yazılması ve işlenmesi için gerekli komutları işlerler. Harddisk kartı olarak da anılan bu parça bilgisayar ve harddisk arasındaki tüm veri alışverişini ve harddisk üzerindeki mekanik ve elektronik tüm parçaların yönetimini yapmaktadır, yüksek frekans üst seviye elektronik kart olarak sınıflandırılan harddisk kartları yüksek vasıflı elektronik hurdalar arasında yer almaktadır.

Harddiskin Çalışma Prensibi

Manyetik Depolama: Harddiskler, manyetik depolama prensibiyle çalışır. Bilgiler, plakaların üzerine manyetik olarak kaydedilir. Her bir plakanın her iki yüzeyi de kullanılabilir, böylece daha fazla veri depolanabilir. Bir harddisk üzerinde bir yada birden çok plaka bulunmaktadır. Günümüz tasarım prensiplerinde kullanıcı harddiskleri bir yada iki plaka iki yada dört kafa ile dizayn edilirken sunucu sistemlerinde daha çok iki üç yada dört plaka bulunabilmektedir. Dizüstü bilgisayarlarda ise genellikle bir yada iki plaka bulunur.

Okuma/Yazma İşlemi: Bilgiler, okuyucu yazıcı kafalar aracılığıyla plakaların üzerine yazılır veya okunur. Okuyucular, manyetik alanı algılayarak veya değiştirerek bilgileri okur veya yazar. Disk dönüş yaptığı için bu işlem milisaniyeler mertebesinde olmaktadır. Çalışırken çok düşük sesler de çıkabilir, mekanik parçalar inanılmaz yüksek hızlarda hareket etmektedir.

Hareketli Parçalar: Harddisklerdeki hareketli parçaların doğru şekilde çalışması önemlidir. Plakaların dönme hızı sabit tutulmalı ve okuyucuların hassas bir şekilde konumlandırılması sağlanmalıdır. Yani harddisk plakası ilk çalışmada çalışma hızına ulaşır ve sabit olarak bu devirde dönmesi sağlanır, değişken devirli harddiskler özel uygulamalar haricinde kullanılmamaktadır, sabit hızla dönen plaka üzerindeki veri adreslerine ulaşmak için kafa okuma ekseni üzerinde hareket eder ve plakanın ilgili bölgesine gelip veriyi okur ve yazar, harddisk veri aktarımında en büyük zaman kaybı okuma yazma kafasının doğru noktaya pozisyonlanmasında geçmektedir, bu sebeple harddisk sürücülerin düzenli yazım planlaması yani fragmantasyonu önemlidir, büyük veri dosyaları içerisindeki veriler planlı bir şekilde komşu veri bölümlerine yerleşebilirse okuma performansı ciddi seviyede artmaktadır. Bu durum için defragmantasyon ve düzenleme programları kullanılarak harddisk verilerinin daha optimize depolanması temin edilebilir.

Veri Erişimi ve Performans
Harddiskler, verilere erişim açısından sabit bellek (SSD) gibi diğer depolama aygıtlarına göre daha yavaş olabilir. Bunun nedeni, hareketli parçaların kullanılması ve manyetik depolama teknolojisinin doğasıdır. Ancak, harddiskler genellikle daha fazla depolama alanı sunar ve maliyet açısından daha ekonomiktir. Kullanım ömürleri açısından SSD ler katı hal veri depolama yapmaları ve tamamen elektronik olmaları sebebi ile daha pahalı ve daha kısa ömürlüdürler. Hızları sebebi ile daha çok işletim sistemi ve uygulamaların kurulumlarının SSD sürücülere yapılması ama büyük verilerin kullanını verilerinin daha uzun ömürlü ama daha yavaş olan harddisk sürücülere yapılması makul bir seçenektir.

Harddiskler, bilgisayarların temel depolama aygıtlarıdır ve manyetik depolama prensibiyle çalışırlar. Plakalar, okuyucular, motorlar ve kontrol devreleri gibi bileşenlerden oluşurlar. Manyetik olarak kaydedilen bilgiler, okuyucular aracılığıyla okunur veya yazılır. Harddiskler, verilere erişim açısından diğer depolama aygıtlarına göre daha yavaş olabilir, ancak genellikle daha fazla depolama alanı sunarlar.

Şirketimiz her çeşit depolama aygıtı harddisk hurdası bilişim ürünleri anakart hurdaları gibi toplu elektronik atıkları piyasa şartlarına göre en yüksek fiyatları sunarak satınalmakta ve çevre bilinci ile geri dönüşüm yaparak ekonomik değer kazanmasını sağmaktadır. Lütfen bizi arayarak tüm toplu elektronik atıklarınız için fiyat teklifi alınız 0 555 800 50 55