Ağ Cihazı Hurdaları Elektronik Hurdaları

Modem Kartı Hurdaları

Modem Kartı Hurdaları modemler içerisinde bulunan ve modemin elektronik görevi olan bilgisayar ağlarının internete veya başka ağlara bağlanması için altyapı servisleri sağlama işlevinin tamamını yerine getiren elektronik devre sistemi olan modem kartları nın hurdalarıdır. Modemler yüksek frekansta elektronik veri iletimi sağlayabilecek kapsamda görev yapan yüksek vasıflı elektronik bileşenlerden üretilen özel cihazlardır ve Modem Kartı Hurdaları yüksek vasıflı elektronik bileşenlerin içerisindeki elektronik devre elemanları ve devre kartı iletişim ağları içerisinde ve bağlantı soketlerinde yüksek vasıflı alaşımlar içerirler, bu alaşımların üretiminde kullanılan ağır metal , nadir metal ve kıymetli madenler sayesinde ekonomik değerleri ortalama elektronik kartlara göre daha yüksek olmaktadır.

Bu sebeple modem hurdaları ve modem anakart hurdaları önem verilmesi gereken elektronik atıklar olarak değerlendirilmektedir ve elektronik haberleşme , bilgi teknolojileri şirketleri işletmelerinde zaman içerisinde biriken arızalı veya yenileme sonucunda kullanım dışı kalan modemlerin içerisindeki elektronik kartların ekonomik değerinin farkında olarak hareket ederek memnun olacakları bir ek gelir yakalama şansına sahiptirler.

Bütün modemler aynı özellikleri taşımamaktadır, gelişen teknoloji ile birçok farklı modem türü kullanıma sunulmuştur ve bu modemlerin birkaç türü halen yaygın olarak kullanılmaktadır, birkaç tür modem de teknoloji ve altyapı değiştiği için kullanılmaz hale gelerek elektronik atık sınıfına çoktan geçmiş durumdadır.

Modem türlerini incelediğimiz zaman en eski modemler çevirmeli ağ modemleridir , dialup modem olarak da adlandırılan bu modemlerin 2 türü bulunmaktadır, dahili ve harici çevirmeli ağ modemi. Bu modemler analog modemlerdir ve sabit telefon hatlarını kullanarak normal bir arama yapıyormuş gibi karşı modeme bağlanırlar ve bilgisayardaki dijital veriyi ses sinyallerinde dönüştürerek karşı tarafa iletirler, karşı taraftaki modemde bu analog ses sinyallerini alıp çözerek kaynaktaki veriyi alıcı noktaya geri kodlar. Bu sayede bir bilgisayar üzerindeki bilgi modem tarafından kodlanır , telefon hattı üzerinden aktarılır ve alıcı noktadaki modem tarafından tekrar kodu çözülerek veri haline getirilir. Günümüzde kullanımı yok denecek kadar az olan bu modemler sadece 3. dünya ülkelerinde yaygın şekilde kullanılmaktadır, günümüzde halen kullanılan fax teknolojisinin ham veri aktarım yapabilen formu olarak da düşünülebilecek olan çevirmeli ağ modemleri günümüzün genişband internet hızları düşünüldüğünde çok düşük hızlar sunabildikleri için alternatif ve daha hızlı çözümler çıktığı anda kullanım dışı kalmıştır. Çevirmeli ağ modemleri en çok 56kbps hız sunabilirken günümüzeki en yavaş internet hızı 8 mbps olarak sunulmaktadır, Günümüzdeki en yaaş internet hızından 160 kat en hızlı internet erişiminden 1000 kat daha yavaş olan bu teknoloji günümüzde en basit internet erişimi için bile kullanılamayacak kadar yavaş bir hız sunmaktadır.

Çevirmeli ağ modemleri dahili ve harici olarak 2 sınıfa ayrılır dahili modemler masaüstü bilgisayar anakartları üzerine eklenti kartı olarak takılan modemlerdir, harici modemler bilgisayar kasaları dışına takılan ve ayrı bir elektronik cihaz olarak çalışan modemlerdir. Her iki tür de artık modem hurdası olarak düşünülmekte ve kullanım yeri olmadığı için elektronik atık geri dönüşümü tesisleri tarafından geri dönüşüm yapılmaktadır.

Çevirmeli ağ modemlerinin kullanımının son bulması Türkiyede  ADSL şebekesinin kurulumunun başlaması ve kablotv altyapısına kablo internet hizmetinin sunulması ile olmuştur, her ikisi de genişband kesintisiz yüksek hızlı internet erişimi sunmakta olan bu iki teknoloji de çıktığı günden itibaren çevirmeli ağ modemlerine göre çok hızlı  , kesintisiz ve ekonomik olduğu için kullanıcıların tercihi olmuştur.

ADSL modemler yine sabit telefon hatlarını kullanarak telefon görüşmesi için kullanılan frekansların dışındaki insan kulağının algılamadığı ve analog sese dönüştürülmeyen frekanslar üzerinden iletişim sağladığı için telefon hattını meşgul etmeden ve telefon görüşmesi kalitesini etkilemeden faaliyet gösterirler, ADSL modemler ilk çıktıklarında 128 kbps ile başlayan hızları birkaç yıl içerisinde altyapıların iyileştirilmesi ile 8 mbps hızlara ulaşmıştır ve ADSL teknolojisinin son hızı budur, daha sonra gelen ADSL2 ADSL2+ VDSL VDSL2+ SHDSL gibi teknolojiler sayesinde 100 mbps ve simetrik hız gibi teknolojilerin gelmesi ile ADSL modemler kullanım dışı kalmıştır ve bu yeni teknolojiye sahip modemler kullanıma başlanmıştır. Günümüzde en çok internet erişimi ülkemizde VDSL teknolojisi ile sağlanmaktadır ve telefon hattının ulaştığı her büyük yerleşim yerinde bu teknoloji kullanılabilir durumdadır.

Gelişen altyapılar sebebi ile kullanım dışı kalanlar ve bozulan adsl modemler modem hurdası haline gelerek çevirmeli ağ modemleri gibi elektronik atık haline gelmektedir.

Kablo TV altyapısını kullanan kablonet de aynı şekilde gelişen teknoloji ile 100 mbit e varan hızlar sunmaya başlamıştır ve bu sayede çok hızlı internet erişimi sağlayabilmeye başlamıştır. Yine kullanım dışı kalan kablonet modemler de modem hurdası olarak değerlendirilmektedir.

Kablonet ve ADSL modemler kadar yaygın olmamakla birlikte daha yeni teknolojiler olan fiber internet ve GSM internet modemleri de yaygın şekilde kullanılmaktadır ve halen işletmede olan bu modemler gelişen altyapılar sonucunda kullanılmaz hale gelebilmektedir , Fiber modemlerde değişen protokoller ve televizyon yayını seç izle gibi ek altyapı hizmetleri çıkması sonucunda kullanılmaz hale gelen fiber modemler de modem hurdası olarak kullanım dışı kalırken , GSM modemler de gelişen altyapılar sonucunda kullanılmaz hale gelebilmektedir örneğin kullanıma sunulan 4.5G GSM şebekeleri sayesinle 3G uyumlu modemler kullanılmaz hale gelmiştir ve bu modemlerin kartları da Modem Kartı Hurdaları olarak değerlendirilmektedir.

Bu modemlerin dışında kurumsal ağ teknolojileri için kullanılan Kiralık Hat modemleri , ISDN modemler, FDTX modemler gibi birçok modem türü de kullanım dışı kalmaktadır, günümüzde yaygın olarak SHDSL kurumsal internet erişimi için kullanılmaktadır.

Şirketimiz her çeşit toplu elektronik atık alımı yapmaktadır, bilgisayar hurdaları , anakart hurdaları , elektronik kart hurdaları , modem hurdaları , Modem Kartı Hurdaları , cep telefonu hurdaları , bilgi işlem hurdaları ve her çeşit elektronik hurda alımı yapmaktadır. Elinizde bulunan tüm toplu elektronik atıkların alımı için lütfen bizi arayarak fiyat teklifi alınız 0 555 800 50 55