Genel

Elektronik Kart Hurda Fiyatları 2021

Elektronik Kart Hurda Fiyatları 2021 yılında oldukça yükselmiştir, bunun sebebi döviz , maden ve nadir metal fiyatlarındaki yükselmedir. Tüm elektronik hurdaları üretimlerinde kullanılan toprak elementlerinin geri dönüştürülmesi amacı ile elektronik atık geri dönüşümü tesisleri tarafından satınalınırlar ve elektronik atık geri dönüşümü rafinerilerinde işlenerek üretimlerinde kullanılan elementlerin saflaştırılarak yeniden hammadde haline getirilmesi ile ekonomik değer kazanırlar.

Elektronik hurdaların değerleri yani Elektronik Kart Hurda Fiyatları 2021 yılında geri dönüştürülebilir element türlerine ve oranlarına göre belirlenmektedir. Bir elektronik atığın fiyatını belirleyen de bu geri kazanılabilir elementlerin türleri ve oranlarıdır. Örneğin bir elektronik atık çok yüksek oranda plastik ve çok az en çok %8 bakır demir aluminyum içeriğine sahipse ekonomik değeri çok düşük olurken daha yüksek sınıf bir anakart hurdası %20 den fazla bakır içeriğine sahipse ekonomik değeri daha önce belirttiğimiz elektronik kart hurdasına göre daha yüksek değerde olabilir.

Elektronik atıklar farklı tür ve oranlarda elementler kullanılarak üretilen elektronik devre sistemleri olduğundan geri dönüşüm prosedürlerinin saglıklı olarak yapılabilmesi için sınıflandırma yapılarak satınalma yapılması gerekmektedir çünki elektronik atık sektörü tamamen peşin ödeme esasına göre çalışma yapmaktadır. Rafineri sonuçlarına göre ödeme yapılması mümkün değildir, bu sebeple türler ve geri kazanılabilir elementler dikkate alınarak Elektronik Kart Hurda Fiyatları 2021 belirlenir ve bu fiyatlara göre elektronik hurdalar satınalınır.

Daha sonra tesis içerisinde sınıflandırılarak sevkiyata hazırlanan elektronik hurdalar rafineri tesiserine gönderilerek burada işlenir ve üretimlerinde kullanılan elementler saflaştırılarak yeniden hammadde haline getirilirler.

Düşük değerli elektronik hurdalar incelendiğinde karşımıza düşük sınıf elektronik devre kartları ve yüksek oranda plastik demir ve aluminyum içeriğine sahip kartlar karşımıza gelirler.