Harddisk Hurdaları

Harddisk Hurdaları İşlem Prosedürü

Harddisk Hurdaları İşlem Prosedürü hurda harddisklerin elektronik atık tesislerinde işlenmesi ile ilgili dünya standartlarına uygun geri dönüşüm prosedürlerini belirtmektedir. Harddisk hurdaları kullanıcı verisi saklayabilen ekipmanlar oldukları için içerisinde bulunan verilerin herhangi bir kişinin erişemeyeceği biçimde bir geri dönüşüm prosedürü hazırlanması gerekmektedir.

Genel olarak önce verinin erişilemez olduğu garanti altına alındıktan sonra geri dönüşüm işlemlerinin yapılması hedeflenmektedir , bunun için fiziki imha ve imha teknolojileri kullanılmaktadır.

Fiziki harddisk hurdası imhası için harddisk içerisindeki veri saklayıcı manyetik medyaların zarar gördüğü veya parçalandığı çözümler ortaya çıkmaktadır, en çok tercih edilen harddisk gövdelerinin parçalanması veya çok sayıda delik açılarak verinin alınmasının önüne geçilmesidir, bu işlemlerde önce harddisk gövdeleri ve harddisk kontrol kartları birbirinden ayrıştırılır ve gövdeler fiziki müdahale ile erişilemez hale getirilir, bu sayede veriyi saklayan medyalar bertaraf edildikleri için veri güvenliği sağlanmış olur.

Ayrıca harddisk hurdaları nın manyetik alan ile veri imha yapan cihazlar ile kullanılmaz hale getirilmesi mümkündür, bu teknolojinin dışında parçalıyıcı ezici cihazlar ile harddisk gövdesinin parçalandığı ezildiği teknikler de kullanılmaktadır, fakat burada harddisk gövdelerinin parçalanması esnasında içerdikleri metal sınıflarının karışıyor olması metal geri kazanımı prosedürlerinde zorluklar da çıkarmaktadır. Bu sebeple harddisk hurdalarının bertarafının ekonomik kayba ve maliyete yol açtığı unutulmamalıdır.

Harddisk hurdaları içerisindeki verinin teknolojik çözümler ile imha edilmesi için veri imha yazılımları ve veri imha donanımları bulunmaktadır, genel olarak çalışır durumdaki harddisk içerisindeki verilerin geri kurtarılamayacak biçimde silinmesi ve bu işlemin harddisk marka model ve seri numarası ve atomik zaman birimi ile sertifikalandırılması ile veri imhanın yapıldığının garanti altına alınması sözkonusu olmaktadır.

Tüm harddisk imha prosedürünün video ile garanti altına alınması veya ilgili kurumun talebi ile noter onaylı biçimde veri imhasının yapılması mümkündür fakat bu prosedürlerin tamamı ek maliyetler getirmekte ve bu kullanıcıların talebine göre uygulanan prosedürler olarak sunulabilmektedir.

Harddisk Hurdaları İşlem Prosedürü ne başlanmadan önce harddisk hurdaları nın gerekli olabilecek veriler içermediğinden emin olunması gerekmektedir, bu sayede önemli bir veri kaybının önüne geçilmiş olacaktır.

Şirketimiz her çeşit harddisk hurdası alımı yapmaktadır ve verilerinizin güvenliğine önem vererek ispatlı biçimde veri imhası yaparak harddisk hurdalarınızın geri dönüşümünü yapabilmektedir.

Her çeşit toplu bilgi işlem hurdalarınızın , bilgisayar hurdaları cep telefonu hurdaları hurda sunucu gibi her çeşit bilişim ürünlerinizin güncel elektronik atık fiyatları ile satınalınması için lütfen bizi arayarak fiyat teklifi alınız 0 555 800 50 55