Harddisk Hurdaları

Harddisk Hurdalarının Sınıflandırılması

Harddisk Hurdalarının Sınıflandırılması harddisk hurdalarının türlerine göre yapılmaktadır. Genel olarak harddisk hurdaları elektronik atık geri dönüşümü açısından bakıldığında tek elektronik hurda sınıfı oluşturmaktadır fakat harddisk hurdaları kendi içerisinde de kullanıldığı cihazlara göre farklılıklar gösterebilmektedir.

Harddisk hurdaları genel olarak masaüstü bilgisayar harddiskleri , laptop harddiskleri , sunucu harddiskleri olarak 3 sınıfa ayrılmaktadır. Fakat harddiskler üretildikleri dönemlere göre farklı arabirimler de kullandıkları için bazı tesislerde arabirimlerine göre de ayrıştırılma yapılmaktadır.

Genel olarak tüm elektronik atıklarda olduğu gibi harddisk hurdalarında da eski nesil cihazlar üzerindeki harddisklerin daha yüksek verimli oldukları gözlenmektedir, bunun temel sebebi üzerlerinde kullanılan harddisk kartlarının daha yüksek verimli harddisk kartları olmasından kaynaklanmaktadır.

Masaüstü bilgisayarlarda kullanılan harddiskler incelendiğinde , En eski nesil harddisk hurdaları incelendiğinde MFM birimli harddisk sürücüler gözlemlenmektedir, daha sonraki dönemlerde IDE yani ATA arabirimli harddiskler kullanıma sunulmuştur , son dönemde ise SATA arabirimli harddiskler kullanılmaktadır. Günümüzde SSD yani katı hal sürücüler yaygınlaşmaya başladığı için masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar üzerindeki sürücüler artık genellikle SSD sürücüler olarak tercih edilmektedir , SSD sürücülerin harddisk sürücüler gibi hareketli medyalar üzerine manyetik yazma okuma mimarisi kullanılmamaktadır, SSD sürücüler flash bellekler gibi ROM tipi entegreler üzerinde kalıcı veri saklayabilen çok hızlı sürücülerdir ve yüksek performansları sebebi ile tercih edilmektedir, fiyatları da son yıllarda ulaşılabilir seviyelere geldiği için harddisklerin yerlerini almışlardır.

Sunucu harddiskleri incelendiğinde karşımıza Fibre channel ve SCSI arabirimli harddisk hurdaları genellikle gelmektedir , son yıllarda üretilen tüm sunucular ise SAS arabirimli harddiskler kullanmaktadır. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara paralel olarak sunucularda da SSD sürücüler son derece yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Dizüstü bilgisayarlar incelendiğinde genel olarak dizüstü bilgisayarlar üzerinde IDE ve SATA arabirimli sürücüler karşımıza gelmektedir.

Harddisk hurdaları genel olarak harddisk gövdesi ve harddisk kartı olarak 2 birim olarak değerlendirilebilirler, harddisk gövdeleri harddisklerin verilerin depolandığı medyaları barındıran ve okuma yazma ekipmanlarını barındıran ve ayrıca harddisk medyalarını ve okuma birimlerinin hareketini sağlayan motor ve mekanik parçalara evsahipliği yaparlar. Harddisk kartı ise harddisk gövdesindeki tüm işlemleri yönetmek ve bilgisayar ile iletişimi sağlamak konusunda görev yapan bir parça olarak karşımıza gelmektedir.

Harddisk hurdaları elektronik atık olarak detaylı incelendiğinde ise eski nesil harddisk sürücülerin daha yüksek oranda geri dönüşüm değeri sağladığı gözlemlenmektedir, bunun temel sebebi üzerlerinde taşıdıkları elektronik kartların genel gövde ağırlığına oranı daha yüksek olmasıdır. Ayrıca dizüstü bilgisayar harddisk hurdaları da daha yüksek verimlidir, onlarında gövde ağırlığına oranla elektronik kart hurdası ağırlığı genel harddisk hurdası oranlarının üzerinde yer almaktadır.

Genel olarak detaylı incelendiğinde harddisk kartı hurdası nın harddisk hurdasına oranı yaklaşık olarak %4 %5 seviyesinde olmaktadır, yani 1000 kg harddisk işleme alınıp üzerindeki harddisk kartları söküldüğünde yaklaşık olarak 40 50 kg aralığında harddisk kartı karşımıza gelmektedir yani yaklaşık olarak 960 950 kg harddisk gövdesi ve 40 50 kg harddisk kartı sonucu alabilmemiz sözkonusu olmaktadır. Bu farklılık işlenen harddisk lotu içerisindeki eski yeni nesil harddisk oranına , dizüstü masaüstü sunucu harddisk oranına göre yaklaşık olarak değişkenlik göstermektedir.

Elektronik hurda geri dönüşümü prensibi olarak bakıldığında harddisk hurdaları nın sökülerek kartlarının ayrıştırılması ve bu kartların ayrı gövdelerinin ayrı satılması küçük ölçekte yani kullanım yapan şirket, satış ve servis hizmetleri veren bilgisayar firmaları , yerel hurda firmaları , yerel geri dönüşüm tesisleri bakımından mantıklı değildir, harddisk kartı hurdası yüksek ekonomik değer sağlarken , harddisk gövdeleri karışık metal hurdalarıdır ve tek bir sınıfa ait metaller içermedikleri için satış ekonomik değerleri Türkiye piyasasında oldukça düşüktür bu sebeple harddisk hurdaları nın sökülerek gövde ve kart olarak satılması Türkiye içerisinde zarar oluşturmaktadır, harddisk hurdasının harddisk hurdası olarak satılması maksimum ekonomik değerini almasını sağlamaktadır. Ayrıca harddisk kartlarının gövdelerinden sökülmesi insan eliyle ve insan gücüyle yapılmaktadır, en eğitimli en güçlü en hızlı çalışan bile en iyi el aletleri ve makinaları kullansa bile saatte 40 50 kg harddisk maksimum sökebilmektedir ve işçilik maliyeti de dikkate alındığında harddisk hurdalarının sökülerek satılmasının bırakın ekonomik fayda yaratmasını büyük bir zarar doğuracağı su götürmez bir gerçektir.

Bu sebeple sizlere tavsiyemiz harddisk hurdaları nın sökülmeden oldukları biçimde satışlarının yapılması olacaktır. Ayrıca harddisk hurdası olarak oldukları biçimde satışı yapılan hurdalar tüm uluslararası geri dönüşüm tesislerine harddisk hurdası sınıflandırması ile satılabiliyor ve geri kazanıma gönderilebiliyorken , söküldükten sonra harddisk kartları yine çok rahat biçimde gönderilebiliyor olmasına rağmen, harddisk gövde hurdalarını yalnızca çok sınırlı metal geri dönüşümü tesileri satınalarak işlemektedir. Bu sebepler bir bütün olarak değerlendiriniz ve harddisk hurdalarınızı sökme kararınızı tekrar gözden geçirmenizin menfaatinize olduğunu lütfen dikkate alınız.

Şirketimiz her çeşit bilişim hurdaları , elektronik kart hurdaları , laptop hurdaları , bilgisayar hurdaları , harddisk hurdaları , cep telefonu hurdaları gibi tüm toplu elektronik atıkların alımını ve çevreci yöntemler ile geri dönüşümünü yapmaktadır. Tüm toplu elektronik atıklarınızın alımı için lütfen bizi arayarak fiyat teklifi alınız 0 555 800 50 55