Harddisk Hurdaları

Veri İmha Teknolojileri

Veri İmha Teknolojileri her çeşit bilgisayar ve veri saklama özelliğine sahip elektronik cihazların sakladıkları verilerin güvenli biçimde imha edilmesi için geliştirilmiş teknolojilerdir. Veri İmha gelişmiş ülkelerde çok önemli bir konu ve hatta sektör haline gelmiştir fakat ülkemiz halen bu konuda bilinç seviyesi yeterli bir konumda değildir.

Genel olarak veri nin ne olduğu konusunda bile bilgisi yeterli olmayan profesyonellerin bu konuda karar alıcı noktalarda bulunması veri güvenliği ve veri imha işlemlerinin önemi konusunda bilgi yetersizliği ile karar alınmasını kaçınılmaz kılmaktadır.

Bilişim konusunda Veri anlamlı gerekli ve özel bilgiler kümesi olarak değerlendirilirse yanlış bir yorum olmaz. Yani elektronik sistemler ve bilgisayarlar tarafından saklanan ve işlenen her çeşit bilgi veri olarak değerlendirilmelidir ve verilerin çalışma esnasında sağlıklı bir şekilde kullanılması , olası bir olumsuzluğa karşı yedeklenmesi ve ilgili elektronik cihazların ömrünü tamamlamalarından sonra güvenli bir şekilde veri imha edilerek yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi çok önemlidir.

Kötü niyetli erişim veya hack kadar tehlikeli bir konu olan veri güvenliğinde veri imha çok büyük bir önem taşımaktadır.

Genel Veri İmha Methodları ;

Fiziki Bertaraf yöntemi genel olarak en yaygın biçimde kullanılan ve %100 güvenli bir method olarak karşımıza gelmektedir. Fiziki veri imha yöntemi isminden de anlaşılabileceği gibi veri taşıyıcı bileşenlerin tamamının hiçbir teknoloji ile geri döndürülemeyecek şekilde hasar verilmesi ile yapılmaktadır.

Örneğin bilgisayar harddisk sürücüleri , sunucu harddisk sücürüleri , laptop harddisk sürücüleri , her çeşit ssd sürücüler , optik medyalar , hafıza kartları , eprom çipleri , rom çipleri , veri taşıyıcı elemanlar, yedekleme ünitesi kartuşları , kasetler ve bunun gibi kalıcı veri depolama birimlerinin tamamının veri kurtarılamayacak biçimde ezildiği , parçalandığı ve fiziken çok küçük parçalara ayrıldığı her çeşit teknik fiziki bertaraf yöntemi olarak karşımıza gelir. İlgili donanım boyutuna oranla 1/10 ve daha düşük parçalara değişken boyutlarla bölünen her çeşit bileşenin içerisindeki verinin erişilemeyeceği tüm bilişim endüstrisi tarafından kabul edilmiş bir fiziki bertaraf yeterliliğidir.

Yukarıda belirttiğimiz her çeşit donanım ve sarf malzeme endüstriyel parçalayıcılar kullanılarak ezilerek ve parçalanarak fiziki bertaraf işlemi yapılır. Daha sonraki dönemde de bu parçalanmış materyaller ilgili hammaddenin geri dönüşüm sistemi kullanılarak geri dönüşüm yapılır ve ilgili fiziki donanımın parçalanmış kalıntıları eritilerek veya kimyasal reaksyonlar ile yeniden saflaştırılmış hammaddelere dönüştürülürler.

Fiziki bertarafı yapılmış ekipmanların hiçbir yöntem ile içerisindeki verilerin kullanılması mümkün değildir.

Yazılımsal Bertaraf işlemi ise özel donanım veya yazılımlar ile hiçbir teknoloji kullanılarak geri kazanılamayacağı bir silme ve veri imha işlemi ile yapılmaktadır. Bu şekilde verinin saklı olduğu donanım hasar görmediği için tekrar kullanılması veya satılması mümkün olabilmektedir.

Yazılımsal beraraf işlemi genel olarak Amerika ve Avrupa standartlarına göre belirlenmiş standartlar ile yapıldığı takdirde %100 oranında güvenlik sağlanabilmektedir. Bu şekilde yazılımsal bertaraf yapılmış ürünler içerisindeki verilerin hiçbir teknoloji ile geri kazanılması mümkün olmamaktadır.

Özetle Veri İmha Teknolojileri önem verilmesi gereken ve fiziki veya yazılımsal bertaraf yönemleri ile verilerin tamamen erişilemez ve kullanılamaz hale getirildiği güvenlik çözümleridir. Bilgisayarlar ve elektronik cihazlar içerisindeki tüm önemli verilerin geri dönüşüm esnasında Veri İmha Teknolojileri kullanılarak yokedilmesi kesinlikle tavsiye edilmektedir.